To representanter fra JURK står med vår seniorrådgiver vold, Ida Hansen

Sanitetskvinnene startet Ja betyr ja-kampanjen i 2015, for å lære ungdom å respektere hverandres grenser når det gjelder sex.

Mange forbinder først om fremst voldtekt med en ukjent overgriper som overfaller og forgriper seg på et uskyldig offer. Det mange ikke er klar over, er at nesten halvparten av alle anmeldte voldtekter i Norge skjer i forbindelse med fest, og at overgriper og den utsatte i all hovedsak er unge, dvs under 25 år, og gjerne kjenner hverandre fra før. Dette er bakgrunnen for Sanitetskvinnenes kampanje Ja betyr ja, som fokuserer på viktigheten av samtykke til sex. Hvert år besøker lokale sanitetskvinner videregående skoler over hele landet for å informere elevene om hvor grensen mellom frivillig sex og overgrep går.

Navnet på kampanjen (Ja betyr ja) ønsker å minne om at et fravær av nei ikke automatisk betyr ja. For det kan være mange grunner til at man ikke får et nei fra en som man ønsker å ha sex med. En person som er overstadig beruset, sover eller er i ferd med å sovne kan ikke gi sitt samtykke til sex. Først når begge har samtykket, gjerne både verbalt og kroppslig, er det greit å ha sex. Bare et ja betyr ja.

I underkant av 1 av 10 jenter og kvinner i Norge opplever en voldtekt i løpet av livet. Skoleforedragene starter med denne og liknende statistikk. Deretter viser vi dem en av tre filmer vi har fått laget, hvor skuespillere gjenforteller historier fra virkeligheten der samtykke ikke har blitt innhentet.

Filmene kan du se her: https://www.jabetyrja.no/

Etterpå forklarer vi hvordan man kan innhente dette viktige samtykket til sex – og ikke minst i hvilke scenarier man ikke kan få noe samtykke.

I ukene før 17. mai har Sanitetskvinnene sentralt en årlig kampanje i sosiale medier. I fjor hadde vi et samarbeid med Helsesista, som frontet Ja betyr ja på Snapchat. I år har vi samarbeid med ulike influencere på Instagram, som SnilleGucci og Frantzenkraft.