To jenter som har skrevet i hendene sine: "jeg er sterk", "vi liker deg", og "jeg er flott".

Livet i skolegården og andre arenaer kan være nådeløse for unge jenter. For å finne sin egen styrke og for å gjøre jenter trygge på seg selv, har Sanitetskvinner Sisterhood-grupper.

4. mars publiserte Ea Baklund, Ellisiv Aure og Ella Fyhn innlegget: «’Billig’ og ‘pulbar’ - #metoo kom aldri til skolegården» i Aftenposten Si;D. Jentene startet en debatt som burde ha vært i gang for lenge siden. De etterlyser mer oppmerksomhet fra lærere og voksne om ordbruken mange gutter har mot og om jenter i skolegården. Dette er en viktig debatt, og disse jentene er tøffe som tør å ta den. Sanitetskvinnene har derimot nettverksgrupper for jenter mellom 12-20 år som ønsker å få den samme opplevelsen av vennskap, respekt for seg selv og andre, og en styrket selvfølelse – med andre ord, jentene som deltar skal kjenne på girl power!

– Sisterhood er et sted hvor man kan snakke om ting uten å bli dømt, og man kan være seg selv, sa Jenny (12) om Østensjø sanitetsforenings Sisterhood-samlinger.

Et fristed for jentene
I gruppa er alle meninger tillatt, og det som blir sagt her, blir i gruppa. Et sted jentene er midtpunktet, og med på å bestemme, er i Sisterhood-gruppene som Sanitetskvinnene arrangerer. Å styrke jenters selvbilde, helse og gi dem en opplevelse av mestring er i Sanitetskvinnenes tro og Sisterhood er en aktivitet som bidrar til nettopp dette.

Dette skal være et fristed for jentene fra omverdens press og forventninger, der alle meninger, følelser, livssyn eller politisk ståsted er akseptert og respektert. Gruppa er for alle typer jenter, jenter med synlig problematferd, jenter i risikosonen, de stille jentene eller minoritetsjenter. Erfaringer fra Sisterhood Norge viser at å sette sammen en heterogen gruppe har god effekt for å få jentene til å lære og vokse på hverandre.

– Sisterhood er et sosialt sted for jenter som har det vondt. Jeg har møtt venner som gjør at jeg slipper stress og vonde tanker, sa Eline (12) om Sisterhood her.

Fra vennskap, til fremtiden
En Sisterhood gruppe har annenhver kveld temakveld og aktivitetskveld. En gruppe starter med noen faste temaer og videre er det opp til jentene hva de ønsker å snakke om. Temaer som går igjen er kjærlighet og sex, jenter og vennskap, hersketeknikker og fremtiden, håp og drømmer. Metoden er lagt opp slik at hvert tema drøftes gjennom ulike aktive øvelser hvor alle jentene deltar. Faste kjerneøvelser, som for eksempelsnakkesteinen, brukes på ulike måter som en «sjekk-inn» med alle jentene på hvordan de har det, eller som en «snakkebillett». Aktivitetskveldene har stor variasjon i alt fra keramikkverksted til klatring, yoga og selvforsvarskurs - her er det stort rom for kreativitet!  

I dag driver Drammen, Bergen, Oslo, Østensjø, Orkdal, Lyngen og Fjorden sanitetsforening Sisterhood-grupper. Vi håper på flere Sisterhood-grupper rundt i landet og vi skal heie dere fram!

Metodikken er utviklet over flere år av fagfolk innen barne- og ungdomsarbeid og er samlet i en metodebok utgitt av Kompetansesenter Rus, Velferdsetaten og Sisterhood Norge i Oslo kommune. For å lede en Sisterhood-gruppe må man være kvalifisert gruppeleder gjennom et kurs hos Sisterhood Norge. De er Sanitetskvinnenes samarbeidspartner og eneste sted som tilbyr gruppelederkurs i Norge.

Ønsker du og din lokalforening å starte Sisterhood? Ta kontakt med Beate Østengen for mer informasjon: beate.ostengen@sanitetskvinnene.no