Fire forskere som holder fargerike fastelavnsris fram mot kamera.

For oss er det viktig at du som kjøper fastelavnsris vet hva du betaler for. For disse fire forskerne er et resultat av inntektene fra 120.000 fastelavnsris!

Fastelavn er ikke over ennå, så du har fortsatt mulighet til å kjøpe det fargerike riset som finansierer viktig forskning på kvinners helse, samt gode tilbud som sikrer trygge lokalsamfunn.

Frem til 3.mars kan du kjøpe fastelavnsris flere steder i Norge –  eller støtte oss ved å bidra gjennom vår innsamlingsaksjon på Facebook eller på Vipps 552334.

30.000 ris
Hver forsker i sitt doktorgradsløp over tre år, forsker ved hjelp av Sanitetskvinnenes midler, og er et resultat av 30.000 fastelavnsris. Dette er noe vi er kjempestolte over – og som vi håper du som bidrar enten du binder ris, selger eller kjøper, også er stolt over.

Hva forsker «risen» på?
Til enhver tid har Norske Kvinners Sanitetsforening gående mellom 30-40 forskningsløp. Alle har som formål å tette kunnskapshull. Dette gjør Sanitetskvinnene til en av Norges viktigste forskningsaktører innen kvinnehelse. Her kan du lese litt om hva noen av våre forskere ved Norges Idrettshøgskole arbeider med:

Therese Fostervold-Mathisen:Therese forsker på ny effektiv behandling for pasienter med bulimi og overspisingslidelser («Fysisk aktivitet og kostholds terapi», FAKT) – implementering i lokale og regionale helsetilbud. Studien er den første av sitt slag, og hun skal nå prøve ut behandlingen i praksis ved helsehus og frisklivssentraler. Les mer her. 

Christine Sundgot-Borgen: Christine forsker på forebygging av skjønnhetstyranniet og kroppsmisnøye gjennom en intervensjonsstudie. Bakgrunnen for studiet er å undersøke om det er mulig, gjennom et skolebasert og helsefremmende intervensjonsprogram, å fremme et positivt kroppsbilde og helserelatert livskvalitet blant gutter og jenter på videregående skoler.

Kethe M. Engen: Kethe forsker på en sunn kroppsopplevelse, et intervensjonsprosjekt hvor hun undersøker om et universelt, skolebasert og helsefremmende intervensjonsprogram kan forebygge utvikling av forstyrret spiseatferd og selvrapporterte spiseforstyrrelser blant jenter og gutter på videregående skole. Henne doktorgradsprosjekt er gjennom ExtraStiftelsen

Jorunn Sundgot-Borgen: Jorunn er professor i fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole, hvor hun er veileder for både Therese og Kethe. Hun har blant annet arbeidet på Olympiatoppen og ledet ernæringsavdelingen der i flere år. Jorunns forskningsområder er spiseforstyrrelser, vektregulering, menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse.