Kreftsløyfer i ulike farger

I forbindelse med verdens kreftdag 4. februar, ønsker vi i Sanitetsforeningen å løfte forskningsprosjektet som viser risikoen genfeil har for bryst- og eggstokkreft.

I høst publiserte Cecilie Heramb forskningsprosjektet sitt om at genfeil øker risikoen for at kvinner får bryst- og eggstokkreft. Prosjektet har vært tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og avdeling for medisinsk genetikk, begge Oslo Universitetssykehus, og er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening gjennom midler fra ExtraStiftelsen, Helse og Rehabilitering.

Sprikende funn

Resultatene går i flere retninger. Ti prosent av mutasjonsbærere med brystkreft fylte ikke de vanlige kriteriene for testing, i tillegg fylte hele 37 % kriteriene før de selv ble syke. Ved å teste alle brystkreftsyke i studien under 60 år fant Heramb og kollegaer 90 % av mutasjonsbærerne som ble identifisert i materialet. Andelen som har de norske, hyppigste stamfarmutasjonene blant alle mutasjonsbærerne var lavere enn tidligere påvist. De modifiserende effektene på kreftrisiko vist ved internasjonale genetiske assosiasjonsstudier var ikke tilstrekkelig til stede i studiepopulasjonen til å bidra i å etablere individuell risikovurdering for norske mutasjonsbærere.

Etterspørselen etter gentesting for arvelig kreft er økende. Arvelig betyr at du kan arve både fra mors og fars gener. Nær familie er mor, bestemor, kusine eller tante. Er det opphopning i slekten din, bør du gå til genetisk veiledning for å vurdere om du bør ta en gentest for å finne ut om du er bærer av genet, mener Kreftforeningen.

Påvisning av en genfeil i en familie kan gjøre det mulig for friske kvinner å forebygge bryst- og eggstokkreft.

Hvis du eller din familie fyller dagens kriterier for testing kan du få gentest hvis du ønsker det.

Disse bør teste seg

I Norge anbefales personer å be sin fastlege om henvisning til genetisk veiledning dersom de har:

  • En nær slektning som fikk brystkreft før hun fylte 50 år, eller en med eggstokkreft – uansett alder.
  • To nære slektninger med brystkreft på mors- eller farssiden, som i gjennomsnitt var under 55 år på diagnosetidspunktet.
  • Tre nære slektninger med brystkreft på mors- eller farssiden, uansett alder.

De som får påvist genfeil i de to høyrisikogenene for bryst- og eggstokkreft, gen: BRCA1 eller gen: BRCA2, vil få tilbud om forebyggende operasjoner og andre familiemedlemmer vil få tilbud om å teste seg. Hvis man ikke finner genfeil i disse genene vil en god del likevel få tilbud om annen genetisk testing eller tilbud om tettere overvåkning, for eksempel med mammografi fra man er 30 år.

De aller fleste vil etter genetisk utredning få vite at deres personlige risiko er normal eller bare litt økt selv om de har mye kreft i familien, og for mange vil dette være beroligende.