Profilbilde Jan Tore Sanner

Vi ønsker å gratulere deg med dine nye arbeidsoppgaver innenfor kunnskap og integrering.

Vi lever i en stadig mer globalisert verden, mennesker er på vandring, flykter fra krig og konflikt, og mange skal starte livet sitt på nytt i Norge. Økt innsats for inkludering av alle, både i skolen, arbeidslivet og i samfunnet er avgjørende for et velfungerende samfunn. Det krever solid innsats både fra politikerne, arbeidslivet og frivillige organisasjoner i fellesskap. Nå er det øverste ansvaret ditt.

Vi ønsker å gratulere deg med dine nye arbeidsoppgaver innenfor kunnskap og integrering. Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med over 41.500 medlemmer og 650 lokalforeninger. I vår kamp for en bedre folkehelse generelt og kvinnehelse spesielt er vi særlig opptatt av integreringsarbeidet. Titusenvis av frivillige landet over bidrar hver dag i inkluderingsdugnaden, og 122 år som organisasjon har gitt oss verdifull og viktig erfaring og kunnskap i arbeidet. Sanitetskvinnene deltar i inkluderingsdugnaden over hele landet.

Etter rekordstor tilstrømning av asylsøkere 2015 har vi det siste året opplevd en nedgang. Det bør imidlertid ikke medføre en reduksjon i midler til integrering. Det er nå innsatsen til reell integrering av bosatte må gjøres. Norge trenger en inkluderingsdugnad for å bidra til at mennesker som skal starte livet på nytt i Norge får støtte til å komme i jobb og sørge for at de blir gitt muligheten til et fullverdig liv og deltakelse i det Norske samfunnet. Frivilligheten utretter store oppgaver med små midler. Derfor, du vil oppnå å få mye tilbake ved å satse på en aktiv frivillig sektor. Vi ønsker derfor at tilskuddsavtalene til integrering heves for integreringsarbeidet i regi av frivillige organisasjoner kan styrkes.

Noe som er avgjørende i inkluderingsarbeidet er å gi innvandrer til Norge mulighet til å bli en del av samfunnet. Det innebærer å lære seg språket, danne nettverk og ta del i arbeidslivet. Sanitetskvinnene har tusenvis av frivillige som driver aktiviteter som «Språkvenn», Sisterhood-grupper, Kvinneprat på tvers, aktiviteter for arbeidstrening og aktiviteter på asylmottak. Eksemplene er mange på kvinner som gjennom å delta i frivillig arbeid har fått økte språkkunnskaper, arbeidserfaring og nettverk. Veien til arbeidslivet blir kortere, og flere av våre deltagere har dermed har fått jobb etter å ha deltatt i Sanitetskvinnenes inkluderingsarbeid. Igjen, sats på en aktiv frivillig sektor Jan Tore Sanner, vi har både tillit og tilgang, vi er åpent når det offentlige stenger og vi bidrar til at mennesker kan leve fulle liv. Det er verdifullt for å bygge trygge samfunn hvor alle får bidra og delta.

Skolen skal være en god plass å være, og en god plass å lære. Ungdata-undersøkelsene viser at antallet ungdom som sliter med angst, depresjon og andre psykiske helseutfordringer er stadig økende. En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40% på fem år. Dette er en skremmende utvikling som må snus. Skolehelsetjenesten er det viktigste lavterskeltilbud som kan bidra til å forebygge psykiske helseutfordringer. Frafall i videregående skole koster staten over 4 mrd kroner i året, og vi vet at frafallet blant annet skyldes psykiske helseplager. En investering i ungdommens psykiske helse med flere helsesøstre og et kompetanseløft i skolehelsetjenesten vil være en investering ikke bare i samfunnsøkonomien, men også den enkeltes livskvalitet.

I tillegg har vi et stort behov for å styrke og oppdatere seksualundervisningen i skolen. De siste månedene har «Metoo»-kampanjen vist at vi som samfunn har store utfordringer. Dette er et samfunnsproblem som krever en holdningsendring. Norge ratifiserte nylig Istanbul-konvensjonen, og i den ligger et tydelig krav og forpliktelse om å gjennomføre jevnlige holdningskampanjer om vold. Nå har du ansvaret for hva barn og unge lærer i skolen. Derfor, benytt anledningen til å styrke kunnskap om vold og overgrep. Det kan bli ditt fotavtrykk Jan Tore Sanner. Vi gleder oss til å følge deg.