Mange damer, minoritetskvinner og etnisk norske, sitter sammen og binder fastelavnsris

I 2018 overgikk målene for Språkvenn all forventning, hvor hele 75 lokalforeninger hadde faste integreringsaktiviteter (inkludert Språkvenn), og hele 1850 minoritetskvinner deltok på et eller flere arrangementer i de ulike kommunene med lokale sanitetsforeninger.

Språkvenn er et språktreningstilbud for minoritetsspråklige kvinner i alle aldre. Hovedmålet er å øke norskkompetansen, bygge sosiale nettverk, og bidra til økt integrering og inkludering i det norske samfunnet. Bakgrunnen for tilbudet er at innvandrerkvinner ofte bruker lengre tid på å bli integrert enn menn, og at språket som regel er nøkkelen for å få innpass på arbeidsmarkedet. I tillegg er tilbudet helsefremmende fordi det forebygger ensomhet, stimulerer til aktivitet og bygger ned barrierer mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.

Fra gåtur til strikking

I går møttes 32 kvinner fra ulike land til årets første Språkvenn-samling i Drammen. Deltakerne hadde gledet seg til å samles igjen, og flere uttrykker at samlingene betyr mye for dem. Kvinnene forteller at de blir glade av å delta på Språkvenn og at de får venner der. De føler seg sett og involvert i foreningen – og i samfunnet. Noen framhever også at de får nettverk som igjen kan lede til jobb. Språkvenn-aktivitetene tilpasses lokalt, og man kan kombinere språkopplæringen med flere forskjellige aktiviteter, som gåturer, matlaging, håndarbeid, eller å binde fastelavnsris slik Hamar sanitetsforening har gjort i år.

Norskopplæring og fastelavnsris

Hamar Arbeiderblad rapporterer at Hamar sanitetsforening har kombinert norskopplæring med binding av fastelavnsris, og i år hjelper syriske innvandrere sanitetskvinnene med å binde fastelavnsris. Hamar sanitetsforening håper på å binde 1300 ris, både tradisjonelle og «designris» med perlehønsfjær, i god tid før fastelavn 3. mars, og når de syriske og norske kvinnene møtes har de det hyggelig sosialt, samtidig som de snakker norsk med hverandre og jobber for et felles mål.

Denne aktiviteten er ikke ny for Hamar sanitetsforening, også i fjor kombinerte de binding av fastelavnsris med norskopplæring! Les mer her

Ønsker du mer informasjon, kontakt Linn Markussen på e-post: linn.markussen@sanitetskvinnene.no eller mobil: 988 34 449