Forskeren sitter ved pulten sin og smiler til kamera.

Etter at nurket er født vil magen etter hvert «dra» seg sammen og bli omtrent som den var. Men ikke for alle. For 30 prosent av de fødende vil magen etter ett år fortsatt være delt i «to».

– Tilstanden kalles rectus diastase. Og hos de kvinnene som har dette, så har magemuskelen delt seg på hver sin side navlen. I dag er det et stort press på kropp og utseende blant jenter og unge kvinner. Rectus diastase oppleves som et kosmetisk problem etter fødsel, sier doktorgradskandidat, Sandra Lødeng Gluppe, ved Norges idrettshøgskole

– I sosiale medier er det stort fokus på tilstanden. Det mangler ikke råd på hvordan det kan forebygges eller trenes vekk, men rådene er ikke forankret i forskningsbasert kunnskap, fortsetter Lødeng Gluppe.

Foruten det kosmetiske vet man faktisk ikke om «mammamagen» også kan føre til somatiske tilstander med smerter i bekkenledd, rygg eller mageproblemer.

Det man vet er at gamle råd om hvilke mageøvelser som hjelper, faktisk ikke hjelper.

Eller gjør de det likevel?

Skal forske på "mammamagen"

Fire studier

Sandra Lødeng Gluppe ønsker å finne svarene på flere ubesvarte spørsmål knyttet til «mammamagen».

– Mitt doktorgradsarbeid inneholder fire studier. Første del er å få tak i 600 førstegangsfødende kvinner som fikk barn for seks måneder siden. Rekrutteringen skjer gjennom helsestasjonene i Oslo og Akershus, når kvinnene er på seksmåneders-kontroll med barnet. For å få et innblikk i temaet ønsker jeg å undersøke hvordan kvinner opplever sin helse, mage og fysiske aktivitetsnivå. Jeg vil sammenligne kvinner med og uten delte magemuskler, opplyser Lødeng Gluppe.

Eksperiment

I studiet nr. 2 er det klart for eksperimentering

– I denne fasen skal vi se på ulike typer mageøvelser. Hos noen kvinner er avstanden i de delte magemusklene ganske stor, og hos andre er den mindre. Vi skal teste ut ulike øvelser og måle med ultralyd for å finne ut hva som har mest effekt for å føre magemusklene sammen, forklarer hun.

Hennes veileder er professor Kari Bø, som med teorier fra 90-tallets forskning, ikke anbefalte at kvinner med delt magemuskel å ta sit-ups. Men heller å trene med øvelser som går på å «suge» navlen innover.

– Bø har nå gjort en rekke studier som viser at dette ikke nødvendigvis er riktig. Faktisk har studiene vist at musklene går sammen når man gjør sit-ups og fra hverandre ved inndragning, fremholder Lødeng Gluppe.

Reelle plager

I den tredje delen av prosjektet skal Lødeng Gluppe og Bø undersøke om kvinner med delte magemuskler har mer plager enn i rygg og bekken enn kvinner uten rectus diastase.

Altså om disse kvinnene har mer fysisk ubehag, eller om det er mer et kosmetisk problem som forsterkes gjennom møter med «perfekte mager» på Instagram eller andre sosiale medier.

– Videre skal muskelstyrke og forskjellene i magemuskelstyrke måles. Hva karakteriserer kvinnene som har smerter eller svekket muskelstyrke, sier Lødeng Gluppe.

Trening

Doktorgradsarbeidet avsluttes med et randomisert kontrollert studie som skal se på effekten av et tre måneders treningsprogram.

Her skal avstanden mellom de to magemusklene måles før og etter treningsopplegget er gjennomført.

– Vi har også en kontrollgruppe. Disse kvinnene skal ikke trene. Så sammenligner vi målingene på de to gruppene, avslutter Lødeng Gluppe.