Gravid kvinne holder rundt magen sin.

Det anslås at så mange som 4000 gravide kvinner rammes av lavt stoffskifte, som følge av underskudd på jod, hvert år. Hvordan påvirker sykdommen og medisinene svangerskapet og barnets utvikling?

Norske Kvinners Sanitetsforening har flere forskningsløp som omhandler bruk eller ikke bruk av legemidler under graviditet og svangerskap. Dette er et område der vi vet for lite. Mange gravide har kroniske sykdommer, men hypotyreose, eller for lavt stoffskifte på folkemunne, er en av de vanligste. Mange kvinner med kroniske sykdommer som bruker nødvendige legemidler for sin helse er bekymret for sitt legemiddelbruk når de blir gravide. «Påvirker dette barnet mitt?» er et viktig og hypping spørsmål.

Mangler kunnskap

Ved langsiktig underskudd av jod vil kroppen prøve å bevare mest mulig jod i skjoldkjertelen. Dette påvirker da produksjonen av skjoldkjertelhormonet – som leder til lavt stoffskifte. Dersom en kvinne mangler jod under graviditeten, vil fosteret kunne utvikle alvorlige og vedvarende utviklingsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet. Om mangel på jod kan forhindres ved for eksempel bruk av medisiner, som å behandle den gravide med legemiddelet for lavt stoffskifte, levotyroksin, vites ikke. Om det er andre konsekvenser av denne legemiddelbehandlingen mangler vi også kunnskap om, både for mor under svangerskapet og for barnet.

Dette vil professor Hedvig Nordeng, ved farmasøytiske institutt på Universitetet i Oslo, finne svaret på i sitt forskningsprosjekt. Derfor undersøker hun nå hvordan bruken, eller den manglende bruken, av legemiddelet levotyroksin hos gravide med for lavt stoffskifte kan påvirke risikoen for negative svangerskapsutfall, som for eksempel varige hjerneskader og nevrologiske forstyrrelser hos barnet opp til 8 års alderen.

Kunnskap sikrer mor og barn

Ved å kjenne til viktigheten av å behandle lavt stoffskifte under svangerskapet, kan man gi råd til gravide kvinner med lavt stoffskifte om hvordan de best kan sikre egen og barnets helse. Et kjempeviktig område hvor vi trenger ny kunnskap. Kanskje kan funn fra dette arbeidet også være med på å vurdere fordeler og nyttighet av en tidlig screening av lavt stoffskifte i svangerskapet?