To unge kvinner holder rundt hverandre og ser ut i skogen

Ressursvenn er i ferd med å etableres som et tilbud for voldsutsatte kvinner over hele landet. I dette prosjektet får voldsutsatte kvinner som har vært på krisesenter, bistand fra en frivillig i sitt lokalmiljø. Slik får de voldsutsatte en venn og veileder i den sårbare fasen når de skal etablere seg et nytt liv på egenhånd.

Gjennom vårt prosjekt Ressursvenn, bistår frivillige de voldsutsatte kvinnene etter at den akutte fasen på et krisesenter er over. Siden oppstarten av pilotprosjektet i 2016 har rundt 90 Ressursvenner deltatt i prosjektet, og det er til enhver tid 30-40 aktive koblinger på landsbasis. Fra Hammerfest, Øksnes og Svolvær i nord; Haugesund, Stavanger og Sandnes i vest; til Fredrikstad og Oslo i Øst. Lokalforeninger i disse kommunene har nødvendigvis ikke opprettet en kobling mellom frivillig og voldsutsatt kvinne enda, men prosjektet er i gang og de er klar for å hjelpe kvinner som trenger det. 

Ressursvenn har vært et pilotprosjekt i Oslo sanitetsforening siden våren 2016 og N.K.S. er nå i ferd med å etablere prosjektet over hele landet. Prosjektet har hatt stor pågang, og så langt har 90 voldsutsatte kvinner fått en Ressursvenn gjennom N.K.S. Frivillige som blir ressursvenn vil for eksempel kunne bidra med praktiske ting som å utvikle nye nettverk, søke jobber eller gå på boligvisninger. Det kan også innebære å møtes over en kopp kaffe og slå av en hyggelig prat. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og frivillige oppleves som likeverdig.

Oslo Sanitetsforenings innsats blir lagt merke til!

På bakgrunn av Oslo Sanitetsforening innsats gjennom prosjektet, mottok de Samarbeids- og samordningsprisen for 2018 av Justisdepartementet. Tiltaket er et viktig bidrag for å styrke voldsutsatte kvinners mulighet til å bryte ut av en voldelig relasjon, og har en viktig forebyggende og bekjempende effekt. I samarbeid med Oslo krisesenter har de bidratt til at kvinner får muligheten til å starte på nytt, skape trygge liv for seg selv og sine barn, og de har hjulpet voldsutsatte kvinner til å styrke sine liv uten en voldsutøver i hjemmet. På denne måten forebygger de også at barn vokser opp med vold i hjemme.

Oslo Sanitetsforening var først ute med tiltaket, og resultatene der har vært så gode at N.K.S. nå jobber med å spre ordningen til resten av landet. Det er et stort potensiale, og med våre 41000 medlemmer og rundt 650 lokalforeninger, så kan frivillige bidra i arbeidet for et tryggere og inkluderende samfunn.

Narvik Unge sanitet

Saken ble publisert i Narvik Nu, av Frida Brembo-Egilsrud 22.01.19

Narvik og omegn krisesenter går nå sammen med Narvik Unge sanitet for å starte Ressursvenn i Narvik. Les mer om saken her.

Flere av våre lokalforeninger har startet opp med aktiviteten, og sanitetskvinnene ønsker flere frivillige til å bidra.

Ønsker du å bli en ressursvenn les mer her, eller ta kontakt med vår prosjektleder Trine Munkvold Lindset for mer informasjon om hvordan du kan gjøre en forskjell!