En gruppe damer som deltar på øvelsen.

Politiet er glad for tilbudet fra sanitetskvinnene. – Vi setter pris på initiativet, og ser på det som et godt bidrag til å styrke den nasjonale kriseberedskapen, sier Knut Smedsrud, beredskapssjef i Politidirektoratet.

Omsorgsberedskapsgrupper er grupper med frivillige som bistår i ulike krisesituasjoner. Det kan være alt fra ekstremvær, flom, leteaksjoner, skogbranner til større ulykker. Samfunnet er helt avhengig av frivillige organisasjoner når krisen rammer. Sanitetskvinnene har de ekstra hendene og hjertene som trengs når lokalsamfunn rammes. Vi stiller med hus, mat og omsorg.

Sanitetskvinnene disponerer 130 omsorgsberedskapsgrupper som er på plass i alle Norges fylker. Ved større leteaksjoner, ulykker og kriser bistår gruppene det offentlige, som ikke kan løse alle oppgavene alene. Frivillige har lokalkunnskap og kan gi trygghet og omsorg til både de som blir rammet og hjelpemannskaper. Innsatsen kan bestå av mat, drikke og omsorg, slik at lokalsamfunnet kan yte sitt beste og samtidig ta vare på de som er berørte. Innsatsen kan også være evakuering og pårørendesenter, forpleining av evakuerte og rammede, samt støtte til operativt personell som utfører sine primæroppgaver.

Visste du at …
  • Norske Kvinners Sanitetsforening startet som en beredskapsorganisasjon. Dersom unionsoppløsningen skulle lede til krig, ville Sanitetsforeningen være forberedt til å hjelpe de som ble skadet. I den forstand startet de utdanning av sykepleiere og bidro til Hærens sanitet.
  • Sanitetskvinnene og Heimevernet hører sammen. I forskriftene til forsvarsloven står det at sanitetskvinnene har en plass i Landsrådet for Heimevernet, som betyr at vi kan være med å påvirke hvordan Heimevernet skal være!
  • Sanitetsforeningene i Ørland, Orkdal og Elverum var involvert i helseøvelsen under Trident Juncture, NATO-øvelsen høsten 2018, som involverte 50.000 soldater.
  • Sanitetsforeningen har en samarbeidsavtale med Politidirektoratet. Fremover skal vi møte alle politidistrikt for å informere om hva Sanitetskvinnene kan bidra med i krisesituasjoner. Sanitetsforeningen har også samarbeidsavtale med Helsedirektoratet, og er en del av den nasjonale beredskapsplanen!

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bidra som frivillig? Les mer på våre nettsider, eller ta kontakt med May Britt Buhaug: maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no for mer informasjon!