Rådgiver FoU Elisabeth T. Swãrd holder en bunke med forskningssøknader.

Årets millioner fra ExtraStiftelsen gjør det mulig å forske på flere tidsaktuelle og viktige temaer, som spenner fra seksuell trakassering til diabetes i svangerskapet.

- Alle prosjektene som vi nå har fått midler til har en sterk relevans over mot kvinners helse og livsvilkår, og problematikk og er knyttet til aktuelle temaer som N.K.S. har satt på dagsorden. Også politisk. Professor, Jorunn Sundgot-Borgen, ved Norges Idrettshøgskole, skal se på trakassering i og utenfor i idretten. I lys av offentlig debatt om seksuell trakassering i samfunnet er det nå svært viktig å belyse omfang og konsekvenser på en mest mulig presis måte. Prosjektet på Idrettshøgskolen vil undersøke psykologiske konsekvenser av seksuell trakassering, om beredskapsordninger fungerer og deltakernes forslag til forebyggende tiltak. Seksuelle trakassering er et av mange tema for N.K.S., som har «stopp vold mot kvinner, barn og unge» som satsningsområde. Det er svært viktig for oss å få evidensbasert kunnskap knyttet til satsingsområdet vårt. Her fylles kunnskapshull, samfunnsbehov både om omfanget av et alvorlig samfunnsproblem, men ikke minst, hva man kan se for seg av tiltak for å begrense det, sier seniorrådgiver Kvinnehelse og forskning. Elisabeth T. Swärd.

Brukerfokus for de unge

Førsteamanuensis ph.d. Karen Synne Groven – Oslo Met stiller i sitt arbeid spørsmålet: Hva innebærer det å bli bedre av ME/CFS.

- Prosjektet er brukerfokusert og det er de unge selv som skal fortelle om sine sykdoms- og bedringserfaringer. Dette er å tråd med dagens fokus på brukernes egne erfaringer for å skreddersy helsetjenester. Dette har stor betydning for helsepersonells forståelse og en bedre klinisk tilnærming til problematikken, fremholder Swärd.

Kvinnehelse

Kreftregisteret – v/ Nataliia Moshina skal ta for seg langtidseffekter av brystkreftbehandling.
Kreft har stått på Sanitetskvinnenes dagsorden i over 100 år. I 20 år har kvinner deltatt i nasjonale masseundersøkelser mot kreft og det er viktig å få kunnskap om screening sine effekter.

- Dette er et post doc-prosjekt som skal fokusere på om kvinner med screeningoppdaget brystkreft får mer skånsom behandling og dermed mindre uønskede senskader av behandlingen enn kvinner med symptomatisk brystkreft, opplyser Swärd.

Også det siste studiet som fikk finansiering gjennom årets tildelinger fra ExtraStiftelsen handler om svangerskaps diabetes og identifisering.

Prosjektet til professor Anam Shakil vil komme gravide kvinner og deres barn til gode, da det raskt kan forbedre primærhelsetjenestens arbeid med svangerskapsdiabetes.

- Svangerskapsdiabetes en av de vanligste svangerskapskomplikasjonene vi har. Så dette er meget viktig kvinnehelseprosjekt. Dette er også et prosjekt som vil fremskaffe kunnskap som vi ønsker å kanalisere gjennom vårt ønske om en kvinnehelseportal på nett, påpeker hun.

Med tildelingene til nye forskningsstudier, og studier som er inne i sitt 2. og 3. år, har N.K.S. bare gjennom ExtraStiftelsen ti pågående forskningsløp.

-Årets tildelinger bekrefter at vi er en viktig forskingsaktør innen kvinners helse- og livsvilkår, sier Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver Kvinnehelse og forskning.

Tildelingene 2018

Nye studier:

Seksuell trakassering i og utenfor idrett 730 000 kroner

Svangerskapsdiabetes og identifisering 730 000 kroner

Hva innebærer det å bli bedre av ME/CFS? 730 000 kr

Post.doc: Langtidseffekten av brystkreftbehandling 865 000 kr

2. år:

Bruk av prevensjon blant somaliske kvinner, 965 000 kroner

Den verdige død, 730 000 kroner

SafeStart – farmasøytsamtale for gravide, 730 000 kroner

Stramt tungebånd hos spedbarn, 730 000 kroner

3. år:

Hvor farlig er SLS egentlig, 865 000 kroner

Sunn kroppsopplevelse et intervensjonsprosjekt, II, 365 000 kroner