To damer smiler og ser på hverandre.

I vakre omgivelser i Bjerkeallen på Høvik ligger Granly dagsenter for slagrammede. Når det er fint vær kan en sitte på verandaen og skue ut over sjøen og over til Fornebulandet.

Det hvite vakre huset i sveitserstil er rammet inn av en 16 mål tomt og 100 meter strandlinje.

-Det er en utrolig fin eiendom og et flott bygg. Når du kommer inn i gangen får du litt sånn Theodor Kittilsen-stemning, sier daglig leder Cathrine Asdøl, som er ansatt av Østre Bærum sanitetsforening og også medlem av foreningen.

Kan få kroken på døra i 2020

- Dagsenteret gir tilbud til personer som er rammet av hjerneslag eller andre med ervervet hjerneskade, som det står i inntaks kriteriene. Et slag kommer plutselig og uventet, den som rammes kan få utfordrende og varige funksjons tap. Vi har mange brukere med Afasi, som er ervervede språkvansker etter en skade i hjernen. Afasi innebærer utfordringer med å snakke, forstå det andre sier, lese og skrive. Hjerneslag er den vanligste årsaken til Afasi, sier Asdøl.

Ved kommunale dagsenter har man ofte brukere med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser. På Granly har vi en mer homogen gruppe, som sliter med mange av de samme utfordringene i hverdagen. Dagsenteret ble etablert i 1991. En viktig støttespiller for Østre Bærum Sanitetsforeningen i forbindelse med etableringen, var Anne Lise Kullmann, mor til Kaci Kullmann Five. Først fikk vi en toårig driftsavtale med kommunen, og til sammen har vi nå hatt driftsavtale med Bærum kommune i 27 år, men vi lever litt med nedleggelses-spøkelse over oss sier Asdøl.
Det de vet er at de har kommunal driftsavtale ut 2019.

12 plasser

Her er det god plass med luftig dagligstue, stort kjøkken med høye vinduer, trimrom, en spisestuen kledd med en vakker panel, originalt fra villaen ble bygget i 1883.

- Når du kommer til Granly kommer du til et sted som føles mer som et hjem, enn en institusjon, sier Asdøl

På ruskete dager fyres det godt i peisen når brukerne kommer.

- Vi har tolv plasser, og vi henter brukerne i egen buss, brukerne bor i hele Bærum. Dagen starter med lunch, før de ulike aktivitetene settes igang. Middag serveres før hjemreisen kl.15.00.

Aktivitetene tilpasses den enkelte. Noen må trene opp balanse og muskler, mens andre må trene opp språket.

- I dag får man raskere hjelp, og bedre behandling enn det man fikk for 20 år siden, så det har skjedd en medisinsk utvikling som gir håp. Før var det heller ikke knyttet noen status til å forske på hjerneslag, men dette har snudd. Noe som kan skyldes at det er flere unge som blir rammet, og ikke bare eldre, sier hun.

Viktige frivillige

Antall ansatte teller 3.4 årsverk med sjåføren.

-Foruten meg, er det 4 deltidsansatte, 3 helsefagarbeidere/hjelpepleiere og en ernæringsfysiolog. I tillegg har vi ni frivillige som stiller opp og gjøre en fantastisk innsats, både med aktiviteter og praktiske gjøremål. I forkant av quizen, som ledes av Solveig, har hun startet med å lese dagens avis. Solveig er en av de faste frivillige. En annen frivillig har en male- og tegnegruppe, og så er det en som kommer og spiller bridge og andre typer spill og en frivillig som har trim. De frivillige er utrolig viktige for den kvaliteten vi gir på tjenesten sier Asdøl.

Det må jo skje litt, så tur og utflukter står på programmet.

- Noen ganger går turen i nærområdet, men vi reiser også på lengre turer. Vi har vært på Blaafargeverket, på flymuseet på Gardermoen, på Hadeland glassverk i Eidsvoll bygningen m.m. Tur til Fornebu-landet og Sjøflyhavna er også populært sier Asdøl.

Fra 50 år og oppover

Brukerne på Granly er i aldere fra 51 år og oppover. De har alle ulik bakgrunn, en har vært flykaptein, en annen er gammel is-hockeyspiller, Knut er gammel alpinist og Olaug har drevet med dans.

- Du må skrive av være på Granly er rene sosialmedisinen. Sanitetskvinnene skulle vært på blå resept, bryter Bjørn inn.

En kjapp replikk med snært i ligger på lur rundt bordet, etter at de har deltatt på dagens quiz.

-Og så må du skrive at jeg er glad jeg fikk hjerneslag i Norge, sier Ogbay (57) fra Eritrea.