Utslitt dame med vannglass og smertestillende tabletter på nattbordet sitt.

Vitamin D-mangel hos voksne en tilstand som betegnes osteomalasi, og som er karakterisert ved for lavt innhold av kalsium i skjelettet, skjelettsmerter og svak muskulatur, særlig i bekkenpartiet.

Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling), og tas opp i tarmen via vitamin D-holdig ernæring eller kosttilskudd.

Mange av oss voksne mangler vitamin D, men noen grupper er mer utsatt enn andre. Personer med mørk hud, som flytter fra solrike land til områder med mindre sol, er en utsatt gruppe. Det er fordi jo høyere pigmentering det er i huden, jo lenger tid kreves det i solen for å danne vitamin D. I Norge er det påvist spesielt høy forekomst av vitamin D-mangel hos mørkhudede kvinner i Oslo.

I tillegg er det noen kvinner som eksponeres mindre for sol mot huden, har et vitamin D-fattig kosthold og ikke har tradisjon for å ta vitamintilskudd eller tran.

Kommer langt med gode råd

Minoritetshelse er viktig for Sanitetskvinnene, og vi har mange tiltak og aktiviteter i vårt brede inkluderingsarbeid. Når det gjelder vitamin D kommer vi langt med å gi råd om utomhusaktiviteter, opphold i solen og inntak av fet fisk etc.

Men vi har fortsatt lite kunnskap om helsekonsekvenser av vitamin D-mangel hos voksne. Det er gjort flere studier som viser økt sykelighet og dødelighet hos pasientgrupper med lave vitamin D-verdier, sammenlignet med de med høye vitamin D-verdier. Men det er utført langt færre studier om effekt av vitamin D-behandling.

Få studier av konsekvensene av Vitamin D-mangel

Fastleger møter ofte pasienter med muskel/skjelettplager og smerter som kan skyldes vitamin D-mangel. En del leger har derfor begynt å måle vitamin D-nivået og gi vitamin D-tilskudd. Men sikker kunnskap etterlyses.

Den første studien, i regi av post.doc stipendiat Ahmed Madar ved Institutt for helse og samfunn ved Universitet i Oslo, viste vitamin D-mangel hos 83 prosent i en pasientgruppe med bakgrunn fra Midtøsten, Afrika og Sør-Asia (572 pasienter) som oppsøkte allmennlege med muskelskjelettsmerter, hodepine og tretthet uten kjent årsak. Studien fant også andre vitaminmangler hos 35 prosent av de etnisk norske pasientene. Det ble da opprettet en biobank, og man gikk i gang med å måle andre parametere også, for å gi informasjon om diabetes og benmetabolismen generelt. 

En bedret muskelskjeletthelse kan tenkes å gi øket fysisk aktivitet og mindre smerte, og derved fremme reguleringen av type 2-diabetes og redusere overvekt. En videre studie, som ikke er helt ferdig, ser på helseeffekter av vitamin D-tilskudd hos personer i Oslo med minoritetsbakgrunn.