En dame holder opp en barnebok.

Som lesevenner tar Sanitetskvinnene barn med inn i bøkenes magiske verden. Lørdag 5. mai inviterer en rekke lokale sanitetsforeninger flere steder i landet barn med på lesestunder.

I hele mai selger Sanitetskvinnene barnas blomst – Maiblomsten. Alle inntekter går til arbeid for barn og unge i landets 650 sanitetsforeninger.

Dette markerer Sanitetskvinnene flere steder i landet lørdag 5. mai ved å invitere barn med på lesestunder. Vi vil sette fokus på de positive effektene av høytlesing og aktiviteten «Lesevenn».

Noen eksempler er Kongsberg, Egersund og Narvik hvor sanitetskvinnene inviterer til lesestund på bibilioteket. Sanitetskvinnenes maiblomstbuss besøker Skien og lokale sanitetskvinner inviterer til lesestunder i bussen. I Inderøy leser deltakere i Språkvenn-gruppa for barna på deres eget morsmål. 

Lesevenn

Landet rundt leser Sanitetskvinnene jevnlig for barn på bibliotek, skolefritidsordninger eller i barnehager. Det gir barn et avbrekk der de blir sett og tatt med inn i bøkenes verden.

– Høytlesning fra en sanitetskvinne gir trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse, påpeker generalsekretær Grete Herlofson.

Høytlesing er en aktivitet som roses av både pedagoger og barnebokforfattere, da det er viktig for barns utvikling når det gjelder både språk og fantasi. Ikke minst bidrar litteratur til å øve opp barns sosiale ferdigheter, og evnen til å forstå og leve seg inn i andres situasjon.

Barnas blomst

Sanitetskvinnene jobber for at alle barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og delta på lik linje med andre barn.

– Landet over sørger Sanitetskvinner for aktiviteter for barn som skolefrokoster, høytlesning og drømmedager for barn som har det vanskelig. Når du kjøper Maiblomsten støtter du dette arbeidet, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Les mer om Maiblomsten her.