Lesevenn Gerd i Åsa sanitetsforening leser for barn på SFO

– Sanitetskvinnene har alltid vært opptatt av barns utvikling og velvære. Å bli lest høyt for er nøkkel som åpner flere dører.

Det sier Cecilia Skavlan, konsulent barn og unge i Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Det fineste med denne aktiviteten er at lese er noe vi alle voksne kan, og det skal ikke mer til for å gjøre en forskjell for et barn, fremholder Skavlan.

Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesning. Barna blir kjent med mønstre for språkbruk både gjennom lesing og gjennom samtaler i lesestunden. I dag leser rundt 80 frivillige fra 26 lokalforeninger for tilsammen 130 barn, rundt omkring i landet.

Styrker barns utvikling

– Mange barn og unge sliter av ulike grunner med språkmestring og savner voksenkontakt. Høytlesning har mange positive effekter. Høytlesning styrker utviklingen av talespråk og gir bedre lese- og skriveferdigheter. Barna får verdifull voksenkontakt og blir sett på en måte som ikke handler om å prestere. En lesestund kan gi ro i en kaotisk og travel hverdag. Ikke minst bidrar litteratur til å øve opp barns sosiale ferdigheter og evnen til å forstå og leve seg inn i andres situasjon. Litteratur skaper også kulturforståelse, slik at Lesevenn også kan brukes som et godt verktøy for integrering, sier Skavlan.

Stimulerer til fantasi og kreativitet

– Vi sier gjerne at fantasi og kreativitet utvikles når vi får anledning til å bruke skaperevnene våre til å dikte opp noe. Men vi trenger også hjelp til å skille mellom hva som er oppdiktet, hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Legger vi forholdene til rette slik at barn og unge oppmuntres til å dikte videre på noe de har opplevd, er det med på å utvikle kreativiteten deres. Bøker er også med å øke barnas kunnskap, sier Skavlan.

Hun påpeker at en god bok kan inspirere barna til mange andre aktiviteter som for eksempel.

– Kanskje kan barna tegne fra handlingen i boka, de kan kle seg ut og spille skuespill. Eller de voksne og barna kan diskutere innholdet i boka, sier Skavlan.

En bok er også for et barn langt mer enn de sidene mellom de to permene.