Grete Herlofson, Ellen-Sofie Egeland, og Birikit Terefe under CSV i 2017.

Sanitetskvinnene er på plass på FNs Kvinnekommisjon i New York CSW62. Sammen med Etiopiske Kvinners Sanitetsforening, arrangerer vi et eget seminar om familieplanlegging.

– Vi tar opp kvinners tilgang til å styre hvor mange barn hun skal føde. Vi vet fra vår egen historie at kvinners tilgang til å styre familieplanlegging er viktig for å bekjempe fattigdom. For over hundre år siden var det ulovlig å drive prevensjonsveiledning i Norge. Det var straffbart å veilede kvinnene slik at barnekullene ble mindre. I følge professor Frank Aarebrot var Sanitetskvinnene «geriljasoldater», og hvisket likevel kvinnene i øret om hvordan de kunne unngå å få det sjette eller sjuende barnet. Dette var avgjørende for utvikling av velferdsstaten i Norge. Dette vil vi sette fokus på under FN’s kvinneommisjonsmøte i New York i mars, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Seminaret har tittelen «Empowering rural women – civil society and family planning» og arrangers 16 march kl. 12.30. Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland vil innlede om sivilsamfunnet og familieplanlegging.

Program (english) (pdf)

Viktige stemmer

Med på arrangementet er også International Planned Parenthood Federation (IPPF), eller Sex og Politikk, som er navnet på den norske medlemsorganisasjonen.

– Sivilsamfunnet, og spesielt vi som en sterk kvinneorganisasjon har en viktig stemme når det gjelder å utvikle kvinners helse og liv; Lokalt, nasjonalt og globalt, påpeker Herlofson.

Forskning viser at land som er likestilte oppnår bedre resultater. Likestilling gir en økonomisk gevinst. Kvinner med utdanning og reproduktive rettigheter har bedre muligheter for å lykkes. Derfor må det investeres i jenter og kvinner hvis verden skal ha noen mulighet for å nå bærekraftmålene i 2030. Og det har vi forpliktet oss til.

Den 62. kvinnekommisjonen

FNs Kvinnekommisjon samler myndigheter, forskere, eksperter, praktikere og ikke minst sivilsamfunnet for å diskutere hvordan kvinners rettigheter kan styrkes.

Siden 1995 har en av kommisjonens viktigste oppgaver vært å overvåke gjennomføringen av handlingsplanen som ble vedtatt på den 4. verdenskonferansen i Beijing i 1995. Den såkalte Beijing-plattformen. Dette er fortsatt grunndokumentet i arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling.

FNs bærekraftmål, der ett av punktene er bekjemping av fattigdom, har tilført kommisjonen en ny dimensjon. I år samles sesjonen for 62. gang.