Paneldeltakere: en mann, fem kvinner.

– #metoo og seksuell trakassering handler ikke om humørløse jenter på fest, understreket arbeids-og sosialminister, Anniken Hauglie, og viste til funn i en forskningsrapport.

Funnene ble presenter på N.K.S.sitt frokostmøte den 8.mars, under tittelen #STOPPåklå.

Sammen med nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, prøvde Hauglie å slå alarm om seksuell trakassering i arbeidslivet, på bakgrunn av sjokk-tallene i en rapport fra forsker Mona Bråten i Fafo. I denne opplyste105 000 personer at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Den viste at kvinner, og spesielt yngre kvinner, er mest utsatt. Alarmen nådde ikke alles ører, før seks måneder etter, da slo #metoo-bølgen inn over landet.

Alles ansvar

– Denne slo igjennom fordi det var kvinner som fortalte sine historier, og ikke forskere, politikere og fagfolk, som slo alarm. Det var vondt å lese, sa Hauglie.

Hun mener at det fremover vil bli mye vanskeligere å ikke ta seksuell trakassering på alvor, og at man vil få et arbeidsliv der det tas ansvar.

– Arbeidsplasser som ikke har regler og rutiner for å forebygge og håndtere sekstrakassering, vil ikke være attraktive arbeidsplasser. Kvinner vil heller ikke være aktive i organisasjoner og politiske partier som ikke tar dette problemet på alvor. Det er utbredt i langt flere bransjer enn det vi hadde tenkt. Det kan være vanskelig å gardere seg mot det, men det er mye arbeidsgiver kan gjøre, fremholdt Hauglie.

Hun presiserte at vi alle har et ansvar, og at det er viktig å jobbe med holdninger. Menn stopper ikke å klå før det får konsekvenser for dem.

Underkommunisert

Bråtens funn viser at seksuell trakassering på arbeidsplassen har vært et underkommunisert arbeidsmiljøproblem blant forskere og andre fagfolk som jobber med arbeidslivet.

– De som er med i rapporten er ikke ansatte som har vært utsatt en gang, men jevnlig blitt trakassert over et lengre tidsrom, påpekte Mona Bråten.

Hvem utøver seksuell trakassering? 6 prosent er ledere, kollegaer står for 21 prosent. De resterende 79 prosenten er kunder, klienter, gjester eller lignende. Mest utsatt er unge kvinner innen hotell- og restaurantbransjen.

Lavterskeltilbud

Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, etterlyste lavterskeltilbud.

– Hvis du selv skal varsle arbeidsgiver eller selv ta saken til domstolen kan det få alvorlige konsekvenser for en, sa Tajik.

Hun mener at #metoo kom nå fordi det er kvinnelig representasjon på alle arenaer.

– Til og med innen fagorganisasjoner med sterke damer så skjer det seksuell trakassering. Dette er et kulturproblem vi må jobbe med hver dag, og det handler om makt. Maktrollen er fortsatt i menns favør, men nå går det an å snakke om det, sa Tajik.