Sør-koreanske sanitetsforeningen er på besøk i Trondheim.

Akkurat nå er våre øyne rettet mot OL, og alle flaggene som representerer de respektive deltakernasjonene. For 50 år siden vaiet også Kløveren i Sør-Korea for Koreanske Kvinners Sanitetsforening.

I 1966 var foreningens leder, Mrs Lee Kong Haa, eller som gift kvinne ble tiltalt Fru Chong Dal Park, gjest under Landsmøte i Trondheim der hun symbolsk blir overrekt det koreanske sanitetsbanner av vertinne Else Midelfart og daværende formann i N.K.S. – Helga Semb.

Hennes mann er professor Chong Dal Park som skulle oppholde seg ett år i Norge for å studere sykehusadministrasjon og tuberkulosarbeid. Fru Park var selv medisiner og leder i Sanitetskvinnene i Korea. I kraft av dette ledet hun arbeidet i kampen mot tuberkulose.

Organisasjonen i Korea ble stiftet under Helga Sembs besøk i Mokpo. Da ordføreren i Mokpo senere ble forflyttet til Sun Chon, på spydspissen av Korea, var han allerede så begeistret for Sanitetskvinnene at han sørget for å stifte forening nummer to. Sanitetskvinnene foresto melkeutdeling til tuberkuløse familier, i samarbeid med Norsk Koreaforenings tuberkulosesenter. Norsk Koreaforening ble etablert i 1953 av deltakerne ved det norske feltsykehuset i som var stasjonert i Korea under Koreakrigen.

Mottok priser

Viktigste inntektskilde for sanitetsforeningen var den årlige basaren og tombolagjenstander som ble laget av medlemmene på særmøter hos formannen.

Året etter mottar Fru Lee Park, mottar en utmerkelse av KAVA (Korea Association of Voluntary Agencies) for sitt arbeid med å lede sanitetsarbeidet i Cholla Nam Do-provinsen. I prisens begrunnelse heter det: «Prisen tildeles i anerkjennelse for Mrs Kong Lee Parks fremragende arbeid og urokkelige tro på Koreanske Kvinners Sanitetsforening, helt siden foreningen ble opprettet i desember 1962.

Hun har utnyttet all sin tid og sine krefter til å fremme helsen og folkemoralen gjennom en rekke kurs og aksjoner i Cholla Nam Do-provinsen. Her har hun stilt seg i spissen for en matutdelingsaksjon for å forebygge utsetting av spebarn, og for å vise veien til et bedre hygienisk levesett for innbyggerne i Mokbo».

Hva skjedde?

Vi vet ikke så mye mer om hvordan det gikk med Koreanske Kvinners Sanitetsforening etter prisutdelingen i 1967.

Etter hvert som internasjonale styrker og hjelpearbeidere på denne tiden trakk seg mer og mer tilbake etter Korea-krigen, og dermed også mye av den internasjonale pengestøtten til landet var borte, er det sannsynlig at Koreanske Kvinners Sanitetsforening sluttet til andre større frivillige organisasjoner som KWAU – Korean Womans Association United, under et annet navn.