Leder i Grov sanitetsforening med en av guttene ved Elvemo asylmottak.

Over 350 barn under 18 år bosatt på asylmottak har i 2017 fått verdifulle opplevelser med natur og kultur som har gitt et avbrekk fra en hverdag preget av mye usikkerhet.

– Vi sitter igjen med mange flotte minner, og flere av damene fikk nok snudd litt av sitt syn på hvordan disse guttene var og hadde det. De gikk fra å være skeptiske til å få gode klemmer og bli kalt for mamma. Det er opplevelser som har satt spor, forteller leder i Grov sanitetsforening, Laila Benjaminsen.

Norske Kvinners Sanitetsforening har intensjonsavtale med UDI og fikk i 2017 støtte til å gjennomføre aktiviteter for barn på asylmottak. Grov sanitetsforening er en av elleve sanitetsforeninger som har engasjert seg for barn på elleve mottak i Norge.

Blant barna er det både barn som har flyktet med sine foreldre og enslige mindreårige. Noen har arrangert enkeltaktiviteter for barna, mens andre har hatt flere aktiviteter jevnlig gjennom året.

17. mai-tog og fisketur

Grov sanitetsforening gjennomførte mange ulike aktiviteter for enslige mindreårige asylsøkere på Elvemo mottak før det ble lagt ned.

– Vi er en aktiv forening som via vårt engasjement i kommunen fikk se at guttene på mottaket manglet mye, både av ting, fritidsaktiviteter og ikke minst omsorg. Med økonomisk støtte fra UDI via N.K.S. var vi i stand til å lage mange flotte opplevelser for disse guttene. I starten hadde vi planlagt en del større innkjøp, men siden mottaket ble besluttet nedlagt endret vi til å gi dem mange flotte opplevelser, sier Benjaminsen.

Blant aktivitetene sanitetskvinnene i Grov har stått bak er deltakelse på 17. mai- arrangement og besøk til barn og ungdom på Ibestad mottak hvor ungdommene fikk laget mat, spilt spill og danset sammen. Guttene har fått naturopplevelser som fisketur med Evenes kystlag og båttur med Folkvang og Astafjord Kystlag med besøk til foreningens hus «Huset i havet» med etterfølgende taco og fotballspill. De har vært på busstur til Svolvær med museumsbesøk og hatt flere turer på bowling og besøk til Grottebadet i Harstad.

– Når vi så ungdommenes frykt og redsel for å måtte rives opp fra dette mottaket og over i noe nytt, var det veldig godt for oss å kunne gi dem noen fine opplevelser der det vonde ble litt glemt. Dette hadde vi gjort igjen, understreker leder Laila Benjaminsen.

Gode opplevelser for barn på asylmottak


Mestring og tilhørighet

– Gjennom aktivisering av barn og deres foreldre bosatt på mottak bidrar Sanitetskvinnene til inkludering og integrering i lokalsamfunnet. Vi inviterer med lokalbefolkningen der asylmottaket er, slik at barna som bor på mottak blir en naturlig del av lokalsamfunnet, sier Cathrine Holst Salvesen, rådgiver migrasjon og oppvekst i N.K.S.

Lokalforeningene har arrangert ulike aktiviteter for barn på asylmottak som har gitt barna natur og kulturopplevelser i samvær med norske barn og voksne. Aktivitetene har bidratt til språktrening, relasjonsbygging, kunnskap om norsk samfunn og kultur.

– Det er viktig for oss å gi barna opplevelser preget av mestring og tilhørighet. Slik kan vi bidra til å styrke psykisk og fysisk helse for barn på asylmottak. Våre frivillige har vært spesielt bekymret over enslige mindreåriges fysiske og psykiske helsetilstand som de har opplevd at har blitt betydelig forverret gjennom året. Gode opplevelser, som blant annet Grov sanitetsforening sørget for, gir et verdifullt avbrekk, avslutter Salvesen.