Politisk rådgvier, Mette Hanekamhaug, leder debatten og ser på en kvinne i panelet.

#metoo-bevegelsen har tatt verden med storm. Men skal bevegelsen ha en effekt og skape endring må vi ta debatten et skritt videre. Problemet er avdekket – nå gjelder det å finne løsningen.

Norske Kvinners Sanitetsforening vil bidra til at vi tar debatten rundt #metoo et skritt videre. Torsdag 1. februar arrangerte Kristiansand sanitetsforening en debatt om hvordan vi skal bruke lærdommen fra kampanjen til å forebygge at det skjer igjen. I samarbeid med Næringsforeningen Kristiansand samlet vi rundt 60 mennesker til møte om temaet.

Engasjert publikum

Kvelden begynte med en kort orientering både fra Kristiansand sanitetsforening som fortalte om vårt lokale arbeid, samt Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen. Deretter innledet politisk rådgiver Mette Hanekamhaug debatten. Panelet var en svært sammensatt gruppe, med både politikere fra Høyre og AP, advokat, sjef for likestillingsarbeidet i Kristiansand kommune og en representant fra næringslivet. Deres varierte og gode erfaringer hadde ulike synspunkt både på kampanjen og veien videre, noe som for de 60 fremmøtte var interessant og spennende.

Noe som bidro til et veldig godt arrangement var publikums flotte engasjement. Både personlige historier og refleksjoner, faglige innspill og gode spørsmål bidro til en dynamisk og interessant debatt. Mennesker fra både politiet, sykehuset, universitetet og restaurantbransjen i salen kom med egne refleksjoner som var verdifulle innspill. Debatten gikk over tiden, og enda var det mange som brant inne med spørsmål! De aller fleste ble igjen lenge etter arrangementet nettopp for å videre diskutere problemet og hvordan vi skulle gripe fatt i dette videre.

Hva med Sørlandet?

En ting som ble diskutert var det lave fokuset kampanjen har fått på Sørlandet. I motsetning til store deler av Norge har mediene i området vært lite opptatt av temaet. Til tross for den imponerende samlingen av debattanter i panelet og flere henvendelser ønsket ikke Fædrelandsvennen å møte opp. Det ble også snakket om at deres lite omtale om kampanjen var påfallende og skuffende. Verken Kristiansand Sanitetsforening og Næringsforeningen i Kristiansand kommer til å gi seg her og ønsker å forfølge saken videre.

At så mange møtte opp viser at debatten rundt temaet så langt ifra er over og at vi er klare for å bringe dette ett skritt videre – nå er det på tide med handling.

Fra #metoo til #whatnow