Fire damer fra Mo sanitetsforening inviterer til dameaften.

For første gang på 45 år opplevde Norske Kvinners Sanitetsforening en positiv medlemsutvikling i 2017. Mange av landets 650 lokale sanitetsforeninger har hatt fokus på å få med seg yngre kvinner. Mo sanitetsforening er en av dem.

– Vi har hatt et lite generasjonsskifte, sier leder Else Karin Søbakk i Mo sanitetsforening i Hedmark.

Det startet i 2017 med et titalls nye og fortsatte over i det nye året med 25 innmeldte. Med en medlemsvekst på over 20 prosent og mange nye yngre kvinner inn i foreningen, har Sanitetskvinnen all grunn til å feire.

– Vi inviterte alle damene i bygda på Damenes Aften, sier Søbakk. Responsen var overveldende med over 100 damer i alle aldre på hyggelig samvær, tapas og underholdning med en lokal teatergruppe. I løpet av kvelden fikk vi også fortalt litt om hjertesakene til foreninger, noe som resulterte i at mange meldte seg inn der og da. Det at kvinner i alle aldre møtes, er god folkehelse i seg selv.

Aktive i lokalsamfunnet

Mo sanitetsforening er en av landets 650 lokale foreninger. Med rundt 120 medlemmer er kvinnene en aktivt del av lokalsamfunnet.

Mo sanitetsforening har et spesielt fokus på barn og unge. De har arrangert jentegrupper for 9.-10. trinn annenhver uke med matlaging og håndarbeidsaktiviteter over tre skoleår.

– Vi ser det som en viktig oppgave å samle de unge jentene. De setter stor pris på å lære av oss, sier Søbakk.

Hvert år sørger Sanitetskvinnene på Mo for danseopplæring av ungdomsskoleelevene i samarbeid med skolen. Dette er som en forberedelse til det årlige skoleballet som også Sanitetsforeningen sørger for ved å låne bort Sanitetshuset og ordne med mat.

– Det er litt av et syn her da, når opptil 180 ungdommer festkledt i tyllkjoler og dresser tripper inn, legge Søbakk til.

Ellers bidrar foreningen med skolelunsjer i samarbeid med andre organisasjoner.

Nye generasjoner

De eldre i bygda er en annen viktig målgruppe med blant annet fårikålmiddag og utflukter. Eller er det trimgrupper hver mandag formiddag med 5-15 deltakere.

Før jul ble det holdt et populært kurs for å lage sin egen julekrans til døra.

– Vi må tenke på de nye medlemmene og sørge for aktiviteter etter arbeidstid. Vi håper også på å sette i gang en annen aktivitet der de nye kanskje kan være frivillige, som Lesevenn som er en av Sanitetskvinnens basisaktiviteter der voksne leser høyt for barn.

Men i Mo sanitetsforening er alle medlemmer hjertelig velkommen, om de vil være aktive eller ikke.

– Jeg bruker å si at de ikke trenger ikke å være med noe om de ikke har tid. Det er veldig hyggelig å se at nye generasjoner kommer til, avslutter hun.