Tre glade damer på tur i fjellet.

Husøy sanitetsforening vil sette i gang aktiviteter som bidrar til styrking av lokalmiljøet. Det har gitt flere nye medlemmer på nyåret.

– Vi har hatt en fantastisk vervekampanje til nå i vinter, sier leder Anniken Johnsrud i Husøy sanitetsforening fornøyd.Styrker lokalmiljøet

Nye aktiviteter og bruk av Facebook har gitt resultater for foreningen, som ligger på øya Husøy i Vestfold. Øya har 950 beboere, og for Husøy sanitetsforening har det vært viktig å skape aktiviteter som bidrar til å binde lokalmiljøet sammen.

Tur-venn gruppa GO Husøy

Sanitetsforeningen lanserte tur-venn gruppa GO Husøy som ny aktivitet rett før jul. I tillegg til yogagruppen har denne bidratt til flere nye medlemmer på nyåret.

– Mange ivrige turgåere har allerede meldt seg på. Gå-gruppen er tilpasset pensjonister, både når det kommer til tid og tempo, og i slutten av januar skal vi avholde informasjons- og planleggingsmøte før selve startskuddet går. Vi har stor tro på at deltakerne vil oppleve aktiviteten som så positiv, at enda flere ønsker å melde seg inn når de blir mer kjent med foreningen og hvilke saker vi jobber med, sier Anniken Johnsrud.

Facebook i vervearbeidet

Som et nytt moment i vervearbeidet i tillegg til velkomstmail, har Husøy sanitetsforening brukt Facebook til å synliggjøre vervingen og ønske sine nye medlemmer velkommen.

– De er utrolig gøy å lese «Jeg vil også være med!!!!» flere steder i kommentarfeltet på Facebook, smiler Johnsrud.

Aktiviteter for alle

Som et ledd i å imøtekomme ikke bare eldre, men også yngre og yrkesaktive kvinner i foreningen, har Husøy sanitetsforening som mål å skape arenaer der medlemmene opplever å få noe igjen for medlemskapet.

– Vi ønsker at alle våre aktiviteter skal være givende, positive, at de skal gi opplevelser og at hver enkelt skal sitte igjen med en god følelse når de går hjem, sier Johnsrud.

Foreningen tilbyr aktiviteter for enhver alder gjennom tur- og workout-grupper, yoga-gruppe, barnekino, disco, Lucia, juleverksted osv. og har prosjekter som å gjenoppta vanntilvenning for barn på agendaen.

Binder sammen lokalmiljøet

– Vi ønsker å bidra til å binde lokalmiljøet sammen og vi ønsker å ha nærhet til øya vår. Vi samarbeider tett med idrettslaget HFIF, Husøy velforening og Husøy sjøspeidergruppe, og vi har også et felles all-aktivitetshus. I tillegg samarbeider vi med Føynland sanitetsforening som er lokalisert på naboøya. I felleskap har vi arrangert flere foredragskvelder og tur-venngruppa «Dunholmen Workout», avslutter lederen i Husøy sanitetsforening.