Sanitetskvinnene i Kristiansand har lange snorer i gata med små lapper på, hvor det står en ting noen liker med andre.

Sanitetskvinnene har i 2017 blitt flere – og satt i gang enda flere aktiviteter. Til hver og en av våre medlemmer og heiagjeng; tusen takk for innsats, engasjement og aktivitet i året vi snart legger bak oss.

Over hele landet har det vært lagt ned en imponerende innsats i 2017 – både med å sette i gang aktiviteter til glede for andre og seg selv, og med å få flere med på laget vårt.

Kløvertur, som Sanitetskvinnene startet med i januar 2017, er et godt eksempel på ny aktivitet. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning for å få bedre helse. Med Kløvertur organiserer Sanitetskvinnene en lavterskel utendørs aktivitet for egne medlemmer og andre i lokalsamfunnet. Hele 117 foreninger går nå jevnlig på tur sammen – og alle kan være med. Noen tar med beboere fra eldresenteret på tur, andre tar hele familier med. På tur blir vi kjent, blir sunnere og gladere. Vi går oss til god fysisk og psykisk helse.

En god oppvekst

– Når jeg kommer til barnehagen blir jeg møtt av jublende små venner, forteller Gro Dammerud i Ullerøy Sanitetsforening som er Lesevenn for barn i bygdas barnehage.

I 2017 lanserte Norske Kvinners Sanitetsforening basisaktiviteten Lesevenn hvor frivillige Sanitetskvinner leser høyt for barn. Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne som gir barn trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. 12 lokale sanitetsforeninger arrangerer faste lesestunder for barn, og flere foreninger planlegger å starte opp.

For de litt eldre barna som skal flytte for seg selv for første gang, har Sanitetskvinnene i år startet med basisaktiviteten Dig In. Det å bo alene og klare seg selv kan by på en rekke utfordringer for ungdom. Erfarne Sanitetskvinner hjelper dem til å få gode vaner med hensyn til matlaging, livsstil og økonomi. Åtte foreninger har allerede sørget for at ungdom i lokalmiljøet for et godt møte med hybeltilværelsen, og flere vil fortsette det gode arbeidet i 2018.

Gode voksne rollemodeller

Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Med mål om å styrke foreldre og foresatte som rollemodeller gir Sanitetskvinnene råd som gjør at vi voksne kan forebygge kroppspress hos våre barn og unge. Lokale sanitetsforeninger over hele landet arrangerte i 2017 åpne temamøter og delte ut råd til foreldre på stand.

Med kampanjen #Jeglikerdeg viste Sanitetskvinnene hvordan alle kan gå foran som gode rollemodeller ved å si hyggelige ting til andre som handler om personlige egenskaper og ikke utseende. 500 Sanitetskvinner markerte #Jeglikerdeg under gatestunt i fem norske byer i september.

– Å si hyggelige ting til hverandre er så viktig. Som mor er jeg glad for at Sanitetskvinnene jobber for dette, sa Monica Brenne som vi møtte på gatestuntet i Lillestrøm. 

Kvinnefellesskap for alle

Sanitetskvinnene ønsker å utvide kvinnefellesskapet. Lokale sanitetsforeninger etablerer lokale møteplasser mellom norske kvinner og minoritetskvinner for språktrening, felles opplevelser og aktiviteter som matlaging, sying og besøk i svømmehall. Ved utgangen av året har 63 foreninger Språkvenn-grupper som møtes jevnlig. I tillegg har mange foreninger enkeltaktiviteter for minoritetskvinner og barn, samt beboere på asylmottak.

Sanitetskvinnene vil være en relevant kvinneorganisasjon for alle kvinner i Norge i dag. Derfor gir vi oss selv en julegave ved å gi bort 500 fullverdige medlemskap for 2018 til kvinner med minoritetsbakgrunn. Sanitetskvinnene vil speile samfunnet vi lever i, og trenger kunnskapen, erfaringene og innspill fra minoritetskvinner for å kunne være en organisasjon som er attraktiv og relevant for alle.

Nulltoleranse for vold

Vold mot kvinner er en av Sanitetskvinnenes viktigste innsatsområder. Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner er fortsatt like viktig. 1 av 10 kvinner i Norge oppgir å ha blitt voldtatt, 8% av alle kvinner lever i partnerskap preget av vold. Sanitetsforeninger lokalt gjør en kjempejobb med å dele ut røde knapper og bidrar til at vi fortsetter å sette fokus på det alvorlige samfunnsproblemet som vold mot kvinner er. Sanitetsforeningene har også sørget for at mange av landets ordførere og lokalpolitikere bærer den røde knappen.

Dessverre er det nesten like sikkert som at russetida kommer hver vår, at tilfeller av overgrep og voldtekt kommer fram i kjølevannet av feiringen. Kampanjen «Jeg tar ansvar – ja betyr ja» skal hindre voldtekt i russetiden. Et fravær av nei betyr ikke automatisk ja. Ved å fokusere på at «ja betyr ja» fokuserer vi på samtykke og likeverdighet i forholdet. Over hele landet besøker sanitetskvinner videregående skoler for å snakke med russen om voldtekt. I 2017 nådde lokale sanitetsforeninger minst 9 000 russ over hele landet.

Vi blir flere Sanitetskvinner

Etter over 40 år med nedgang i antall medlemmer har Sanitetskvinnene snudd trenden. Det er historisk! De to siste årene har vi holdt medlemstallet stabilt, og vi er stolte av å si at vi i 2017 har blitt enda flere medlemmer totalt. Ved utgangen av 2017 er vi over 41 500 Sanitetskvinner – sammen er vi sterke.

Selv om vi dessverre mister medlemmer, noen av naturlige årsaker, noen melder seg ut, greier vi å rekruttere nye. I 2017 har vi vervet over 4500 nye medlemmer. Over 4500 nye hoder, hender og hjerter som kan bidra til å gjøre en forskjell for andre. Det er fantastisk! Velkommen til hver og en av dere! Og tusen takk til alle foreninger og Sanitetskvinner som har vervet.