Levanger Unge sanitetsforening med mange minoritetskvinner på Språkvenn

Vi gir 500 medlemskap for inkludering. Disse medlemskapene mener vi er gave til oss selv - og ikke gave fra oss. Det er en gave i det å vokse for å styrke oss selv som en relevant kvinneorganisasjon i dag og i fremtiden.

Siden 1896 har Sanitetskvinnene sett behov og utfordringer i samfunnet og etablert tilbud. Arbeidet til Sanitetskvinnene skal til enhver tid være relevant for samfunnet vi lever i. Nye tider betyr også nye oppgaver. En av de viktigste oppgavene vi har akkurat nå å fortsette å være en relevant kvinneorganisasjon for alle kvinner i Norge. Dette vil vi blant annet gjøre ved å ha en ha en medlemsmasse som speiler befolkningen, og de kvinnene som utgjør dagens Norge.

I Norge har vi tusenvis av sterke kvinner med minoritetsbakgrunn som av ulike årsaker ikke deltar i organisasjonslivet i dag. De har erfaringer, innsikt og perspektiver som er verdifulle inn i det viktige arbeidet vi gjør som Norges største kvinneorganisasjon. Vi trenger disse sterke stemmene som en del av organisasjonen vår. Og de trenger oss.

500 gratis medlemskap for 2018

I den anledningen har vi valgt å gi bort inntil 500 fullverdige medlemskap for 2018 til kvinner med minoritetsbakgrunn. Medlemskapene gis bort med ønske om at kvinnene skal delta i foreningens aktiviteter som medlemsmøter, fastelavnsrisbinding, årsmøtet og basarer. Dette mener vi vil gi oss verdifulle innspill og ideer fra aktive medlemmer som representerer større mangfold.

Disse 500 gratis medlemskapene mener vi er gave til oss selv - og ikke gave fra oss. Det er en gave i det å vokse for å styrke oss selv som en relevant kvinneorganisasjon i dag og i fremtiden. Gjennom 2018 vil vi følge opp prosjektet med samtaler og workshops, og samle erfaringer om hvordan vi kan rekruttere fremtidens sanitetskvinner.

- Gavemedlemsskap for minoritetskvinner er en flott mulighet for oss lokalt til å ta direkte kontakt for å høre om kvinnene er interessert i å bli med. Når kontingenten første året blir gitt som gave kan de bli bedre kjent med oss før de tar valget om å prioritere den kostnaden selv, sier Annikken Kjær Haraldsen, foreningsleder i Levangers unge sanitetsforening.

300 gavemedlemskap er allerede delt ut 

Over 30 lokalforeninger over hele landet har allerede delt ut over 300 gavemedlemskap. Levangers unge har delt ut 13 medlemskap til kvinner fra forskjellige land.

- Når man ikke kjenner frivilligheten i Norge, og kanskje har en annen erfaring med organisasjonslivet i sitt hjemland, gir gavemedlemsskapet rom for å prøve ut hva det innebærer å være sanitetskvinne. Da er det veldig viktig at vi i lokalforeningene gjør en ekstra innsats med å følge opp, holde kontakten og bruke tid på å bli kjent med våre nye medlemmer. De har garantert gode innspill til hva vi kan gjøre for å skape trygge og inkluderende lokalsamfunn, sier Annikken Kjær Haraldsen.

En åpen og inkluderende kultur gir rom for viktige stemmer som kan bidra til at Norske Kvinners Sanitetsforening fortsatt er like viktig og relevant for de kvinnene som skal jobbe for å styrke unge kvinners selvbilde, sikre likestilling, stå i omsorgsberedskap eller arbeide mot vold mot kvinner i 2030.