Tre sanitetskvinner fra Levanger Unge sanitetsforening.

Levangers Unge Sanitetsforening samler inn julegaver til de som trenger det. – I fjor samlet vi inn 1400 gaver, og det ser ikke ut som det skal bli mindre i år.

Det sier Annikken Kjær Haraldsen, leder i Levangers Unge Sanitetsforening. I samarbeid med kjøpesenteret Magneten samler de for fjerde året på rad inn julegaver.

– Det er stadig oppslag i avisa om fattigdom og barn som lever i familier med trang økonomi. Vi ser at folk gjerne vil hjelpe til med noe konkret. Julegaveaksjonen gir en gylden anledning til å gjøre det. Folk kjøper en gave for 150-200 kr, pakker den inn og setter på en lapp. Vi sørger for at den kommer til noen som får glede av den, påpeker lederen.

Til barn, unge og eldre

– Folk kommer til kjøpesenteret og leverer pakker som er merket med navn, alder og en lapp der det står hva som er i. Innsamlingen går over 14 dager og vi bruker Facebook og annonserer i avisa for å gjøre det kjent. Det blir også markedsført gjennom kjøpesenteret Magneten, sier Kjær Haraldsen.

Etter fire års fartstid har foreningen fått mange erfaringer for hvordan de best gjennomfører julegaveaksjonen.

– Vi setter ned en arbeidsgruppe som begynner arbeidet i god tid. De samarbeider med kommunen for å sørge for at gavene kommer frem til de som trenger det. De får lister fra blant annet asylmottaket, hjemmetjenesten og senter mot incest der det er oppgitt antall gaver, kjønn og alder. Både barn, enslige mindreårige asylsøkere og enslige eldre får gaver.

Gaver kan hentes på Frivillighetssentralen

Gavene blir kjørt ut til de enhetene som skal ha det. Sanitetskvinnene står også to dager på Frivillighetssentralen der folk kan komme å hente gaver. De bruker avisa, barnevernet og eget nettverket til å spre informasjon om tilbudet.

– Vi ser at det er en terskel for å hente gaver og at det er skam knyttet til det. Jeg husker særlig en bestemor som var innom for et par år siden. Hun hadde ikke hatt mulighet til å gi barnebarna gaver på flere år, og var veldig rørt når hun kom innom. Hun satte seg ned og drakk kaffe og pratet med oss, og fikk med seg to gaver til hvert av barnebarna og en til seg selv, forteller Kjær Haraldsen.

Etter fire år er julegaveaksjonen godt kjent blant folk flest i Levanger – og noe foreningen blir husket for. Leder i Levangers Unge Sanitetsforening Annikken Kjær Haraldsen har et råd til foreninger som vil gjøre det samme:

– Man må ikke gi seg etter det første året, men prøve og feile litt. I dag har vi gode rutiner og et godt samarbeid med kjøpesenteret og kommunen.