En sanitetskvinne leser høyt for tre barn.

Sanitetskvinnene er tildelt nærmere 1,7 millioner kroner av Egmont Fonden til å sette i gang Lesevenn-grupper over hele landet.

Aktiviteten «Lesevenn» er frivillige Sanitetskvinner som leser høyt for barn. Det skaper gode møter mellom barn og voksne og har fokus på språktrening og kulturforståelse.

Sanitetskvinnene startet opp med Lesevenn i år og er i gang på rundt 15 steder så langt. Gruppene er spredt over hele landet og er per desember 2017 i Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Sør-Trøndelag, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. Med støtte fra Egmont Fonden kan enda flere lokalforeninger sette i gang.

– Vi er så takknemlige for at vårt samarbeid med Egmont Fonden utvides til å støtte lokalforeninger som ønsker å komme i gang med Lesevenn-grupper. Dette gjør at vi når enda flere barn med god språktrening og voksenkontakt, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Utvikler språk- og kulturferdigheter

Svolvær sanitetsforening er en av foreningene som har mottatt økonomisk støtte og er i gang med å lese i en barnehage fast en gang i uken.

– Hver lesevenn leser for en gruppe på fire barn, og bøkene er både moderne og tradisjonelle. Det er mye bra av ny litteratur, men barna har også sansen for gode, gamle bøker som f.eks. Elsa Beskow og «Putte i blåbærskogen» sier leder av sanitetsforeningen Astrid Bjørgaas.

Høytlesning er viktig for å utvikle barns språk- og kulturferdigheter. Sanitetskvinnene i Svolvær er lesevenner i Osanstua barnehage, en internasjonal barnehage med barn fra 15 ulike nasjonaliteter fra land som Latvia, Polen, Tyskland, Spania, Syria og Somalia.

– I gruppen min var det en jente fra Syria som ikke ennå kunne norsk, men hun satt og fulgte med på bildene, legger Bjørgaas til.

Erfaringene har vært så gode og interessen så stor at de nå vurderer å starte opp i flere barnehager.

Støtte til bøker og inspirasjonssamlinger

Lesevenn-gruppen i Svolvær sanitetsforening har allerede fått økonomisk støtte fra Egmont Fonden og pengene brukes til å kjøpe inn bøker og sende frivillige på inspirasjonssamlinger i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt.

– Vi gleder oss til å handle enda flere bøker på Mammutsalget over jul, sier Astrid Bjørgaas i Svolvær sanitetsforening.

En lesestund gir ro i en kaotisk og travel hverdag. Høytlesning styrker utviklingen av talespråk og gir bedre lese- og skriveferdigheter. Videre får barna verdifull voksenkontakt.

Godt samarbeid med Egmont Fonden

– Høytlesning kan være avgjørende for et barns utvikling, fordi dette er med på å styrke barnas konsentrasjonsevne, sosiale ferdigheter, empati og sosiale relasjoner. Derfor er vi glade for å kunne støtte prosjektet «Lesevenn» som en av mange aktiviteter Egmont Fonden støtter i Norge. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at flere voksen får lyst til å bli frivillig og dermed ta et medansvar for barns trivsel sier Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration i København.

Norske Kvinners Sanitetsforening er siden 2014 samarbeidspartner i Norge for «En håndsrekning» som er en støtteordning som går helt tilbake til 1920 i regi av Egmont Fonden i Danmark. Ordningen gir pengestøtte til barn og unge som på grunn av sin økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet. Hovedformålet er å fremme læring og livsmestring.

Nå er samarbeidet utvidet med at Egmont Fonden støtter utrullingen av aktiviteten Lesevenn som tilbud over hele landet over en periode på tre år.