Veiledningssenterenes ansatte står oppstilt sammen.

Norske Kvinners Sanitetsforening har Veiledningssentre for pårørende over hele landet. Her kan pårørende og berørte lufte sine tanker, få samtale og veiledning.

Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer, psykiske problemer eller en eller annen form for avhengighet, er ofte svært vanskelig. Følelser som fortvilelse, frykt, uro og skam kan ofte oppstå hos nær familie eller andre berørte.

Kvier seg ofte for å søke hjelpUnikt lavterskeltilbud for pårørende

– Mange pårørende til rusavhengige eller psykisk syke kvier seg for å søke hjelp, sier Solveig Fjermestad fra Vest veiledningssenter i Sandnes.

Pårørende blir ofte gående alene med sine tanker, eller deler dem kanskje med noen få.

– De tenker ofte at siden de er friske, så skal de klare dette på egen hånd. Det er lett og tenke at det å søke hjelp er et nederlag, men det er det ikke. Det er tvert imot en styrke, påpeker hun.

Større trygghet

Mange opplever at det å snakke med en veileder, gir en større trygghet i etterkant. Det å få mulighet til å sette ord på ting, snakke om det de selv er opptatt av og sine opplevelser som pårørende, kan gjøre at en blir tryggere i hverdagen.

– Et eksempel på dette er vår erfaring med barn av rusavhengige, som blir både roligere og mer åpne etter å ha fått snakket med noen og satt ord på sine opplevelser. Et annet eksempel er foreldre til rusavhengige, som er usikker på hvordan de skal sette grenser for barna sine, forteller Fjermestad.

Tørre å gå over terskelen

For hver rusavhengig kan det være tre–fem personer som føler seg sterkt berørt, og noe av utfordringen ligger i å motivere de til å tørre og gå over terskelen og søke hjelp.

– Veiledningssentrene er til for alle typer pårørende, og her kan du være helt anonym og bare snakke med oss på telefonen om du vil. Vi journalfører ikke samtalen, og har selvfølgelig taushetsplikt. De fleste som kommer til oss starter med en times samtale, og så avtales oppfølgingstimer om man ønsker det. Våre fagfolk har et stort engasjement og bred erfaring på rusfeltet, og de samarbeider også med det offentlig og private hjelpeapparat, understreker Fjermestad.

Pårørende kan bli syke

– Vi ønsker at flest mulig av de som føler seg berørt, tar kontakt med oss, sier Solveig Fjermestad.

Mange pårørende føler ofte både skam og skyldfølelse, og det er ikke alltid lett å søke hjelp og veiledning. Mange har stått i slike problemer over lang tid, og de kan ofte bli like syke som den rusavhengige.

– I følge Folkehelseundersøkelser har vi i Norge i dag rundt 460.000 barn som regnes som pårørende til rusavhengige eller psykisk syke. Her er det spesielt viktig å nå ut til de det gjelder, både gjennom skolevesen, SFO og barnevernstjenesten.

Gratis tilbud over hele landet

N.K.S. Veiledningssenter for alle typer pårørende er et gratis tilbud, og per i dag finnes flere sentre rundt om i landet. Foruten samtaler og veiledning, bidrar de også til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Det tilbys også par-/familiesamtaler, telefonveiledning, gruppeaktiviteter, undervisning og likemannsarbeid.

Veiledningssenterne dekker hele landet. Finn ditt senter her: veiledningssenter.no