Bilde av Per M. Hellevik som holder foredrag.

Det er lettere å utøve digital vold. Lista er lavere, og det kan gjøres fra godstolen.

Rundt 29 prosent har vært utsatt for digital kjærestevold.

– Digital vold er en forlengelse av den tradisjonelle volden, og er minst like utbredt. Også denne volden rammer flest jenter, sier doktorgradsstipendiat, Per M. Hellevik, ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Hans doktorgradsarbeid tar for seg bruk av digitale medier i sammenheng med vold, og er en del av et EU-prosjekt som handler om forekomst av kjærestevold blant unge mennesker. Selv om arenaen er ny, er utfordringen gammel.

Sexting

– Unge som sender meldinger til hverandre er oftere utsatt for vold. De som sender meldinger med seksuelt innhold er mer utsatte enn andre ungdommer. Digital kjærestevold, er et samspill mellom offline og online, sier Hellevik.

Motivet for volden er makt og kontroll, som også er motivene bak den tradisjonelle volden.

Ved å spre rykter, hetse og true er målet få viljen sin, enten det er å oppta et avsluttet forhold eller få tilsendt flere nakenbilder eller seksuelle tjenester.

Skiller ikke

– For unge mennesker er det ikke noe skille mellom sosiale medier og det som skjer ansikt til ansikt. Ungdommen kan mye om teknologi, men lite om vold og hvor grensene går. Det må også jobbes med holdninger. Å blokke unge fra sosiale medier er ikke noen løsning, da store deler av sosialiseringen i dag skjer via digitale medier, sier Hellevik.

Han mener at det er viktig at ungdom ikke overlates helt alene i den digitale verden, men det betyr ikke at de unge ikke skal ha noen privatliv. Her går det en hårfin grense.

Kunnskap og holdninger

– Foreldre må følge med å tørre å være voksne, og stå i det. Vi trenger ikke alltid å være våre barns venner. Men vi skal ikke stå med pekefingeren. Unge stoler på den de er i kjæresteforhold med, og deler private ting. En har tillitt til venner og kjærester, sier Hellevik.

Han påpeker at hovedfokuset fremover ikke burde ligge på det teknologiske aspektet.

– I et samfunn der så mange kvinner (og menn) opplever seksuell trakassering og seksuelt misbruk ansikt-til-ansikt, må vi gjøre noe med vår forståelse av intimitet, seksualitet, privatliv, personlige grenser og individers rettigheter, sier Per M. Hellevik, NKVTS.

Bilde: Per M. Hellevik, doktorgradsstipendiat NKVTS.