Grete Herlofson står ved et tre.

Sanitetskvinnene heier på KrF sitt krav om en handlingsplan mot vold mot kvinner. Det er et stort behov for å løfte frem vold mot kvinner.

Lørdag gikk KrF ut og etterlyste handling for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. De fremmer krav om en ny handlingsplan mot vold mot kvinner.

– Sanitetskvinnene berømmer Kristelig folkeparti (KrF) for å løfte frem vold mot kvinner. Det har vi jobbet for lenge. En handlingsplan er første skritt på vegen, den må følges av økonomiske forpliktelser. Vi må adressere vår tids største likestilingsutfordring med tiltak fulgt av økonomiske prioriteringer, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Den nåværende handlingsplanen «Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017» går ut i år, og det er behov for å få på plass en ny handlingsplan.

– Både menn og kvinner rapporterer om mindre grov partnervold i løpet av livet, det er alvorlig. Når det gjelder grov vold fra partner er det flest kvinner som er utsatt – 8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn, påpeker Herlofson.

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap, og det er nesten utelukkende kvinner som er ofre. Det er også slik at 1 av 10 kvinner blir voldtatt og det er flest kvinner som utsettes for seksuell trakassering.

– Seksuell trakassering viser et kvinnesyn som for lengst burde være historie. Vi må sikre at alle kvinner og jenter kan bevege seg fritt og trygt både inne og ute, privat og i arbeidslivet uten å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger og trakassering, skriver Krf på sine nettsider lørdag.

N.K.S. støtter KrFs engasjement og håper de får gjennomslag i denne viktige saken. Nestlederen Kjell Ingolf Ropstad har deltatt på våre debatter om vold mot kvinner ved flere anledninger, både 8. mars i år og under vår debatt i Arendalsuka.