Aurskog sanitetsforening har språkpraksis med minoritetskvinner.

– Sanitetskvinnene har gjort at jeg har lært å stå i butikk, og jeg har hatt et sted der jeg kan snakke norsk. Det har vært viktig for meg å lære norsk slik at jeg kan oppfylle drømmen om å bli helsefagarbeider, sier Fithauwit (22) fra Eritra som nå har praksisplass på sykehjemmet.

For to år siden kom 22-åringen til Norge, og som de fleste andre uten å kunne ett ord norsk.

– Jeg kunne ikke språket, og kjente heller ikke til kulturen eller reglene en må følge, og var veldig redd for å gjøre noe galt, fremholder hun.

Språkpraksis er nøkkelen til et godt liv

Arbeidspraksis i bruktbutikken

20-åringen ble raskt tatt under Kløveren av Sanitetskvinnene i Aurskog sanitetsforening. Da foreningen åpnet bruktbutikken Frederikke i sanitetshuset, engasjerte de Fithauwit til å hjelpe dem. Hun hadde arbeidspraksis i bruktbutikken fra høsten 2016 til våren 2017.

Med språk- og jobbtrening, har hun fått selvtillit og er trygg på det å bo i Norge og være aktiv i nærmiljøet.

I dag snakker hun flytende norsk, og takket nei da hun fikk tilbud om språkpraksis i barnehage. Fithaulit visste at hun ville bli helsefagarbeider, og hun skaffet seg praksisplass på sykehjemmet på egenhånd. Fortsatt gir sanitetsforeningen et trygt nettverk.

– Jeg er på Sanitetskvinnenes Språkkafe, sier Fithauwit.

På årets sommerfest stilte hun med tre hjemmelagede retter fra Eritrea. 22-åringen har lært at dugnad betyr at alle gjør litt hver.

Sivilsamfunnet er viktig

Rundt 65 lokalforeninger driver i dag integreringsaktiviteter, mange av dem har et godt samarbeid med kommunen og introduksjonsprogrammet. Derfor var Norske Kvinners Sanitetsforening spente på FAFOs evaluering av introduksjonsprogrammet, som ble lansert 31.oktober.

Sanitetskvinnene er glade for at en av suksesskriteriene for norskopplæringen er godt samarbeid mellom skolen og sivil sektor.

Et annet punkt var at arbeidspraksis er positivt, særlig for kvinner. Det viser også Fithauwits historie. Hun er nå mange skritt nærmere drømmen – en betalt jobb som helsefagarbeider.