Sanitetsbestemødre holder skilt med skriften "omsorg".

Sanitetsbestemødrene i Hegra Sanitetsforening er nominert til frivillighetsprisen 2017 for sitt engasjement for enslige mindreårige asylsøkere.

– Vi føler at vi allerede har vunnet ved å ha blitt kjent med disse fantastiske ungdommene, sier leder i Hegra Sanitetsforening Heidrun Kringen.

De fire «sanitetsbestemødrene» Heidrun Kringen, Greta Furuseth, Tove Karlsen og Olga Gresseth la til rette for aktiviteter som matlaging, maling, sying, skitur og gårdsbesøk for beboerne på Hegratunet statlig mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

God mottakelse

Da mottaket ble etablert i januar 2016 møtte det mye motstand i den lille bygda Hegra.

– Vi ville hjelpe til, slik at de fikk en god mottakelse og kunne bli integrert i bygda vår, sier Kringen.

På mottaket var det 41 gutter mellom 15 og 18 år som Hegra sanitetsforening satte i gang ukentlige aktiviteter for fra etableringen og frem til mottaket ble stengt 31. august 2017.

– Vi er en gjeng med bestemødre. Vi ble veldig glad i guttene, og de i oss. De lærte oss om sitt hjemland, sin kultur, sin religion, som for oss er så fremmed og uforståelig, verdier vi lærer og respektere. Det har vært en fantastisk reise å være med på, understreker lederen.

Tok bygda med storm

Hegra sanitetsforeningen opplevde at de var med på å snu fremmedfrykten i bygda.

– Og guttene selv tok bygda med storm. de lærte seg norsk, smilte, hilste og spurte alle de traff «har du det bra?», smiler Kringen.

Tilværelsen som enslige mindreårige asylsøkere er utfordrende, og Sanitetsbestemødrene gjorde det de kunne for å være trygge voksenpersoner.

– Guttene kjempet seg gjennom traumene etter reisen og savnet etter familien. Det var lite søvn og mange mareritt. Men skole og språk, ny lærdom i ett nytt land opptok de. Det tok litt tid før de ble trygge på oss, men etterhvert spurte de og fortalte fra sitt hjemland.

Trygge voksenpersoner

I begynnelsen av 2017 startet intervjuene hos UDI. Uro, frustrasjon og utrygghet begynte å spre i seg blant guttene. Noen fikk oppholdstillatelse og fikk reise til kommunene de skal bo i. Andre fikk avslag og vil bli tvangsutsendt til Kabul, Afghanistan. Mange av guttene begynte å trekke seg tilbake, og mistet gnisten ettersom avslagene kom.

– Mange var redde for hva som skulle skje med dem, og da var det viktig å ha trygge voksenpersoner.

31.august 2017 ble mottaket stengt. Nå er det bare tre gutter igjen i Hegra. De som fleste som var på mottaket er spredd rundt om i Europa.

– De afghanske guttene som ikke fikk opphold skal reise tilbake til et land som de har flyktet fra. Et land de ikke er velkommen til og et land hvor de ikke har noe å komme tilbake til. Vi Sanitetsbestemødrene lyttet til guttenes fortvilelse. Bare ett år etter traumer sorg og savn, blir de på nytt kastet ut i det ukjente, farlige og umenneskelige. Mange av guttene rømte fra mottaket i frykt for å bli sendt tilbake til Afghanistan. Vi spør oss om det kan være lov å behandle barn på denne måten? sier Kringen.

Stem på Sanitetsbestemødrene til Frivillighetsprisen 2017! Send «FP 10» til 2105.

 https://youtu.be/mLivi3fDN5E

Bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere

Norske Kvinners sanitetsforening er svært bekymret over økningen i midlertidig tillatelser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 til 18 år. Vi mener at denne ordningen må avvikles.

 I oktober 2016 fjernet regjeringen med støtte fra Ap og SP, rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen. Det er flere ungdommer med midlertidig tillatelse som forsvinner enn som er registrert hjemreist. Norges praksis med anvendelse av internflukt uten å vurdere rimelighet er i strid med flyktningkonvensjonen.

14. november vedtok Stortinget Arbeiderpartiets forslag om å innføre sårbarhetskriterer. Det vil si at asylbarn som har fått midlertidig opphold det siste året, skal få sakene sine behandlet på nytt, og at disse ikke returneres før saken er behandlet på nytt. Dette er et steg i riktig retning, men N.K.S mener at gjeninnføring av rimelighetsvilkåret hadde vært til det beste for barna.