Sanitetskvinner og politikere diskuterer rundt et langbord.

Sandnes sanitetsforening får støtte av kommunens toppolitikere i kampen mot skjønnhetstyranniet og retusjert reklame.

Sandnes sanitetsforening møtte denne uken toppolitikere i kommunen. Hele formannskapet stilte opp, da sanitetskvinnene ba om hjelp til å minske problemene for de unge i kommunen, med spesielt fokus på unge jenters helse.

Sanitetsforeningen ønsker å forby retusjert reklame i kommunens offentlige rom. Politikerne var både positive og engasjerte, og stilte seg bak de bekymringer som ligger til grunn.

Satte tema på politisk dagsorden

– Som en god rollemodell, håper vi at kommunen kan bidra til å forby eller merke retusjert reklame i offentlige rom, sa Bente Sørbø (leder) og Hanne Thorsen i Sandnes sanitetsforeningen, og lurte samtidig på hva som skulle til for at politikerne skulle sette dette temaet på dagsorden.

Sanitetskvinnene viste til besøk på skoler i distriktet og til forskning på temaet. 85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever kroppspress. 67 prosent av disse oppgir at reklame er den største årsaken (SIFO).

Underskriftskampanje

– For at saken skal tas opp som egen sak i bystyret, må det samles inn 300 underskrifter med påfølgende innbyggerinitiativ, sier Bente Sørbø.

Ved et slikt initiativ forpliktes politikerne til å løfte denne svært viktige saken og debatten videre.

Lokalforeningen i Sandnes har en hektisk tid foran seg, men mener innsamlingen av underskrifter vil gå raskt.

– Dette er noe som engasjerer mange, og vi gir ikke opp å kjempe for unge kvinners helse. Det kjennes godt å vite at vi har politikerne i ryggen, sier en optimistisk Bente Sørbø.

Lei av å bli lurt

Norske Kvinners Sanitetsforening har fokus på kvinners helse og livsvilkår og har siden 2014 kjempet mot skjønnhetstyranniet.

Idealene som bygges opp gjennom retusjert reklame gir unge jenter et uekte bilde av virkeligheten. Hvis man strekker seg etter noe uekte, så vil man oppleve og aldri bli god nok. Vi vil at de unge skal vite at idealene de sammenligner seg med ikke er ekte – og derfor uoppnåelige.

Med kampanjen «Lei av å bli lurt» samlet Norske Kvinners Sanitetsforening inn over 26.000 underskrifter med et politisk krav om merking av retusjert reklame. Underskriftene ble overlevert helseminister Bent Høie (H). Flere kommuner har i dag en lov mot retusjert reklame på kommunens reklameplasser.