To sanitetskvinner fra Grasmyr sanitetsforening har stand på bygdedagen.

Vi gratulerer Grasmyr Sanitetsforening som vinnere av høstens vervekonkurranse!

Grasmyr sanitetsforening har hatt hele 45 prosent vekst i løpet av konkurranseperioden på seks uker og er med det den heldige vinner av to billetter til utdeling av Fredrikkeprisen for 2018 inkludert reise og opphold.

– Høstens medlemsvekst er først og fremst resultat av å ha sendt ut SMS til venner og bekjente sier leder Ann Kristin Hansen.

45 prosent vekst er meget imponerende av foreningen i den lille bygda Grasmyr i Troms som bare har 200 innbyggere.

– Vi legger vekt på at de ikke nødvendigvis trenger å være aktive medlemmer i lokalforeninger, men bli viktig støtte til vårt arbeid sier Hansen og presiseres viktigheten av at de verver utover de menneskene som bor i bygda.

Aktiv forening

Lokalforeningen hadde Damens aften i september. Det er en aften for kvinner i hele bygda med både faglig innhold og underholdning. Det ble arrangert for første gang i år, men skal bli et årlig arrangement. Foreningen fikk også noen nye medlemmer i etterkant av arrangementet.

Kløvertur er en annen aktivitet foreningen satte i gang i høst. Hver mandag kl. 19.00 er det lavterskeltilbud med Kløvertur for både medlemmer og ikke-medlemmer.

– Alle er velkommen sier Hansen og legger til:

– En gladnyhet er at vi har får 30 000 kr fra ExtraExpress for å bygge Gapahuk til glede og nytte til hele Bygda. Gapahuken vil være et mål for Kløverturene våre.

Nedleggelsestruet

Grasmyr sanitetsforening ble stiftet i 1929. Stemningen på årsmøte i 2014 var at samme styret skulle fortsette ut året og legge ned foreningen i 2015.

– To av oss som da satt i styret deltok på organisasjonskurs i Tromsø etter at vi hadde hatt årsmøte. Da kjente vi på følelsen av at vi hadde fattet ei gal beslutning, så etter hjemkomst fra det kurset tok vi kontakt med den som var leder og skisserte våre planer om at vi kunne reversere årsmøtet. Som sagt så gjort – vi innkalte til nytt årsmøte og nytt styre ble valgt, sier Hansen.

Over 4500 nye i 2017

I perioden 22. september til 31.oktober har vi fått hele 1130 nye medlemmer og hele 234 lokalforeninger har vervet i perioden. Så mange som 52 lokalforeninger har fått mer enn 5 nye medlemmer i perioden. Dette er helt fantastisk! Vi er ikke annet enn imponert over innsatsen til Sanitetskvinnene.

Så langt i 2017 har sanitetskvinnene fått over 4500 nye medlemmer. Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål å bli 50 000 medlemmer i 2020 og med den innsatsen foreningene har lagt ned i år er vi på god vei.