Midler som deles ut til førstehjelpssatsingen.

Norske Kvinners Sanitetsforening har fått 3 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen for å øke kunnskapen om førstehjelp blant eldre.

Lørdag 4. november overrakte Gjensidigestiftelsen ved Veslemøy Rue Barknes en sjekk pålydende 3 millioner til generalsekretær Grete Herlofson og seniorrådgiver May Britt Buhaug.

– Tusen takk til Gjensidigestiftelsen, med disse midlene kan vi utrette mye, sier May Britt Buhaug.

Sjekken ble overrakt fra scenen da over 200 sanitetskvinner var samlet på Gardermoen for motivasjon og inspirasjon på N.K.S.-dagene helgen 4.-5. november 2017.

Førstehjelpssatsing

Sanitetskvinnene deltar i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv», hvor vårt fokus vil være på førstehjelpsopplæring blant eldre.

– Jeg håper dere alle sammen blir med på opplegget til sanitetsforeningen, oppfordret Helse- og omsorgsminister Bent Høie da han besøkte Gloppe eldresenter i august hvor sanitetskvinnene har aktiviteter og skal ha førstehjelpsopplæring.

N.K.S. starter opp eldreprosjektet på nyåret og vil i første gang rette innsatsen mot egne medlemmer og egne institusjoner.

– Dette handler ikke om at vi alle skal bli førstehjelpsinstruktører, sier May Britt Buhaug, men at vi alle skal kunne litt mer enn i dag. Det viktigste er å være klar over de vanligste symptomene på alvorlig sykdom, og senke terskelen for å kontakte 113. Som helseministeren har sagt: «Ikke bli livredd, bli en livredder»!

Sammen redder vi liv

I den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv» samarbeider frivillige organisasjoner, Gjensidigestiftelsen, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om å lage en felles førstehjelpsstrategi for å redde 200 flere liv per år i Norge ved å forbedre folks opplæring og innsats gjennom førstehjelp.

«Sammen redder vi liv» ble igangsatt av helseminister Bent Høie den 21. februar 2017 og delprosjektene skal utformes slik at de kan få et liv også etter den femårige prosjektperioden.

Strategien omfatter opplæringstiltak rettet mot ulike grupper, som skolen, arbeidslivet, pensjonister og 1-1-3 sentralene.