Narvik Unge har åpent møte, fire fra Narvik poserer med politisk rådgiver Mette Hanekamhaug.

I hele uke 39 satte sanitetskvinner over hele landet kampen mot skjønnhetstyranniet på dagsorden. I Narvik inviterte sanitetskvinnene til åpent møte om Sanitetskvinnenes kamp mot skjønnhetstyranniet og råd om hvordan være gode rollemodeller.

Narvik Unge Sanitetsforening mer enn doblet antall medlemmer det siste året. I tråd med flere medlemmer og økt aktivitet arrangerte de et åpent møte torsdag 21. september for alle interesserte, og over 40 stykker møtte opp. Temaet var skjønnhetstyranniet og hva N.K.S gjør for å kjempe mot kroppspress.

– Vi synes temaet skjønnhetstyranniet er så viktig at det må settes økt fokus på, også her i Narvik. Vi er selv mødre og vet at barna våre påvirkes av kroppspresset rundt dem, forteller leder i lokalforeningen, Jorunn Tufthaug.

Sanitetsforeningens kamp for bedre psykisk helse

Jorunn Tufthaug åpnet møtet med å fortelle litt om lokalforeningen og de aktivitetene de har i Narvik. Deretter holdt politisk rådgiver i N.K.S. Mette Hanekamhaug foredrag om temaet.

– Vi i N.K.S har alltid vært opptatt av likeverd mellom kjønnene og god folkehelse. Kroppspress utgjør en vesentlig trussel for dette. Hele 1 av 4 unge jenter sliter med psykiske problemer og stadig flere oppgir kroppspress som grunn, forklarer Mette Hanekamhaug.

Ungdom – midlertidig stengt på grunn av ombygging

Etter foredraget fra Hanekamhaug viste Tufthaug en film laget av N.K.S. Den presenterer seks gode råd til foreldre og foresatte for hvordan man skal snakke med og rundt barna om kropp og utseende. Etterpå tok to helsesøstre ordet og fortalte om egne historier og tilbakemeldinger fra ungdommen.

– Vi ønsker å tydeliggjøre og bevisstgjøre foreldrene i sin foreldreoppgave, forteller Anne Hege Gyllan.

Anne Hege Gyllan har vært helsesøster i over 20 år og hadde mange gode råd å komme med. Hun kunne fortelle om ungdommer utsatt for stadig større press både på skolen, idrettsaktiviteter og ikke minst gjennom sosiale medier. Gyllan gav råd om å snakke med ungdommen og ønsket å gjøre foreldrene tryggere til å vite hva de skulle si og hvordan.

– Ungdom kan sammenlignes med en stengt veistrekning som vi må tåle å kjøre en liten omvei rundt i en periode under konstruksjon. De er «midlertidig stengt på grunn av ombygging». Det må vi tillate dem å være, avsluttet Anne Hege.

Livlig debatt

Etter en liten pause la Narvik Unge Sanitetsforening opp til diskusjon i salen. Her tok vi for oss ett og ett råd fra kampanjen «vær en god rollemodell», og diskuterte hvordan vi kunne bruke rådene aktivt. Flere i salen tok ordet, og det var inspirerende å se engasjement både blant medlemmer og ikke-medlemmer. Diffuse grenser, manglende fasit og usikkerhet var gjenganger og flere delte gode råd, erfaringer og innspill med hverandre.

– Vi må klare å gjøre begge deler samtidig, sa en av de fremmøtte. Hun pekte på at vi må kunne snakke om og inspirere til fysisk aktivitet og sunt kosthold for våre barn uten at det blir hysteri og et problem. I fellesskap må vi ha fokus på bevegelses- og matglede, sunne holdninger og det å bygge hverandre opp – ikke ned, avsluttet hun det gode møtet.

Møter og aktiviteter landet rundt

Uke 39 er Sanitetens uke og årets tema for uken er skjønnhetstyranniet. Over hele landet arrangerer lokale Sanitetsforeninger åpne møter om temaet med foredrag av fagfolk og gode råd til foreldre som rollemodeller.

Manglerud sanitetsforening i Oslo inviterte til åpent møte om hvordan være en god rollemodell i møte med skjønnhetstyranniet mandag 25. september der psykiater Anne Kristine Bergem holdt foredrag. Både mødre og bestemødre deltok og synes det var fint og nyttig å få gode råd.

Siljan sanitetsforening i Telemark inviterte til temakveld om kroppspress torsdag 28. september med professor Jorunn Sundgot Borgen. Arrangementet var i samarbeid med FAU skole, barnehage, Siljan idrettslag, folkehelsekoordinator/helsesøster og Ungdomsskolen. Mange møtte opp og ga tilbakemelding om at det var et superaktuelt tema.

N.K.S. Sør-Trøndelag holdt også åpent møte om foreldrerollen anno 2017. De tre foredragsholderne Selma Mogstad Leraand, Kari Løvendahl Mogstad og Svein Øverland sørget for en tankevekkende, lærerik og underholdende kveld om det å være gode rollemodeller.

I tillegg til åpne møter har Sanitetskvinnene satt fokus på skjønnhetstyranniet ved å stå på stand og dele ut råd til å være en god rollemodell, samt servert frokost og lunsj i skoler og barnehager.

Tar kampen mot skjønnhetstyranniet

Åpent møte i Manglerud sanitetsforening med psykiater Anne Kristine Bergem.