Utdeling av penger til forskningsløp, fra ExtraStiftelsen.

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk i dag tildelt seks nye forskningsprosjekter fra ExtraStiftelsen.

– Det er helt fantastisk at vi har fått gjennomslag for hele seks nye forskningsløp innen kvinners helse og livsvilkår, sier seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd.

Tirsdag 17. oktober ble tildelinger fra ExtraStiftelsen forskning for 2018 klart. Norske Kvinners Sanitetsforening er i år den største forskningsaktøren i ExtraStiftelsen med seks nye prosjekter og utbetaling på over ti millioner kroner.

Kvinners helse og livsvilkår

– Alle de seks nye forskningsprosjektene setter kvinner og barn først og treffer midt i sanitetshjertet. Det er helt i tråd med N.K.S.’ forskningsstrategi. Prosjektene er viktige for kvinners helse og livsvilkår i et livsløpsperspektiv – fra graviditet, fødsel og amming til en verdig død, sier Swärd.

For første gang fikk også N.K.S. gjennom et senior forskerløp til Abdi Ali Gele. Han skal i sin studie sammenlikne bruk av prevensjonsmidler og reproduktive helsetjenester blant somaliske kvinner i Norge og i Somalia.

Dette er de nye prosjektene som har fått midler:
  • Bruk av prevensjonsmidler blant somaliere (seniorforsker)
  • Contrapop: Fremfall og lekkasje (doktorgrad)
  • Den verdige døden (doktorgrad)
  • Optimalisert behandling av barneleddgikt (post doc.)
  • SafeStart: Farmasøytsamtale for gravide (doktorgrad)
  • Stramt tungebånd hos spedbarn (doktorgrad)