Reklame for Jentivalen.

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med andre kan finne trygghet til å være seg selv. I helgen går Jentivalen av stabelen – en festival for og med jenter.

Fredag 27. og lørdag 28. oktober går Jentivalen av stabelen på Grønland i Oslo. Jentivalen er en gratis og rusfri festival for jenter i alderen 12-24 år. Jentivalen er for alle, hit kan jentene komme som de er og møte andre. 

På programmet står dansekurs, henna maling, fotokurs,selvforsvarskurs og gratis mat og drikke. Begge dager blir det åpen scene for de som ønsker å vise seg frem.

Sisterhood

Jentivalen er et årlig arrangement i regi av Sisterhood of Oslo. Sisterhood er jentegrupper der jenter skal få sitt eget sted der de ikke stilles krav til og der de kan være seg selv. En Sisterhood gruppe drar på kino, har hjemmespa, lærer selvforsvar, maler, danser og prøver ut nye ting sammen. Sisterhood-gruppene har også kvelder der de snakker om temaer som vennskap, fordommer, nettvett, grensesetting, kjærlighet og sex.

I år er Norske Kvinners Sanitetsforening medarrangør av Jentivalen. Vi mener det er behov for å gi unge jenter møteplasser der de kan inngå i trygge og gode fellesskap. Derfor driver også noen av våre lokalforeninger egne Sisterhood-grupper og flere planlegger å starte opp.

Sanitetskvinnenes hederspris Fredrikkeprisen ble i 2017 tildelt suksesserien SKAM. Med prisen følger 100.000 kroner, pengene er ikke for personlig bruk, men skal brukes til et formål innenfor Sanitetskvinnenes arbeidsfelt. SKAM valgte å gi prispengene til Sisterhood of Oslo og Jentivalen.

Tiltak særlig rettet mot jenter

Ungdom møter i dag en rekke utfordringer, som press og forventninger fra omverdenen. Ferske tall fra Ungdata 2017 viser at jenter er mest utsatt, derfor er det behov for å jobbe med tiltak særlig rettet mot jenter.

  • 26,8 prosent av unge jenter opplever ensomhet. Tallet er over dobbelt så høyt som for gutter.
  • 60 prosent av ungdom opplever stress knyttet til skolearbeidet og hver femte ungdom gruer seg til å gå på skolen. Dette gjelder i større grad jenter enn gutter.
  • Jenter er mer utsatt for depressive symptomer enn gutter. Fra 10. trinn og fram til slutten av videregående har i overkant av hver fjerde jente et høyt nivå av depressive symptomer.
  • Seksuell trakassering er nokså utbredt blant ungdom, og mer utbredt blant jenter enn blant gutter. De fleste har opplevd dette en gang, samtidig har en del opplevd å bli utsatt for seksuell ryktespredning, verbal trakassering og beføling.
  • Jenter har i større grad enn gutter opplevd negative hendelser på nettet.

Dette er bakgrunnen for at Sanitetskvinnene jobber spesielt med jenter og har aktiviteter som Sisterhood og kampanjer mot skjønnhetstyranniet.