Harstad sanitetsforening vant Årets forening - her med diplom og blomster.

Årets priser til lokale sanitetsforeninger som har utmerket seg som forening, med et prosjekt eller innen verving ble utdelt under regionale samlinger fredag 22. september 2017.

500 Sanitetskvinner var samlet på regionale samlinger i fem byer i Norge helgen 22.-24. september. Samlingene fant sted i Kristiansand, Stavanger, Lillestrøm, Molde og Narvik.

Fredag ble prisene delt ut og overført via Skype til sanitetskvinnene i alle de fem regionene. Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland kunngjorde prisvinnerne fra Molde og prisene ble delt ut der vinnerne befant seg. Prisene består av et diplom og kr 10 000.

Årets forening

Harstad sanitetsforening kan nå glede seg over tittelen Årets forening 2016, prisen ble delt ut i Narvik.

– Jeg ble veldig overrasket og stolt over at foreningens arbeid får så stor anerkjennelse, sa foreningsleder, Trine Steien.

På spørsmålet om hvorfor de tror de vant, svarte Steien at de har vært flinke til å favne bredt i lokalsamfunnet med aktiviteter både for eldre og beboere på asylmotak. Og vi har hatt god medlemsutvikling, legger hun til.

– Vi ønsker oss mange flere medlemmer. Vi har mange ideer til aktiviteter vi trenger frivillige til, avslutter hun.

Juryens begrunnelse:

Årets forening skal ha utmerket seg innenfor den gjeldende strategiske plan og her skal både frivillighet og medlemsvekst tillegges stor vekt. Foreningen skal ha vist innovasjon og være et godt forbilde andre foreninger. 

Årets nominerte var: Egersund sf, Harstad sf, Narvik Unge sf, Otta og Ottadalen sf og Øksnes sf.

Vinneren har mange aktiviteter, både regelmessige og enkeltstående. Foreningen har et aktivt integreringsarbeid, både mot kvinner, for de som bor på asylmottak og for enslige mindreårige asylsøkere.

I juli 2016 arrangerte for eksempel foreningen et vellykket gardsbesøk for barn på asylmottak. I forbindelse med organisasjonens 120-års jubileum i 2016, slo foreningen på stortromma og arrangerte en flott utstilling som viste vår stolte historie. I tillegg har foreningen aktiviteter for eldre og fokus på kvinnehelse. Foreningen har oppnådd mye synlighet for arbeidet i sitt lokalmiljø. Nylig besluttet foreningene å bli fadderforening for en forening i Etiopia.

Denne foreningen ser behovene i sitt lokalmiljø og gjør noe med det. De tilbyr ulike aktiviteter til ulike målgrupper, er synlige, nytenkende og modige. Foreningen har også holdt god fokus på medlemsverving og hadde positiv vekst på hele 16 prosent i 2016.

Vinneren av Årets forening 2017 er Harstad Sanitetsforening.

Årets prosjekt

Med prosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» har Oslo sanitetsforening sørget for at voldsutsatte kvinner har fått en viktig støttespiller. Prosjektet ble kåret til årets prosjekt og prisen ble tatt imot av en rørt og stolt May Holen, daglig leder i Oslo sanitetsforening, i Lillestrøm.

Juryens begrunnelse:

Vinner av Årets prosjekt skal ha noe nyskapende over seg og ha klar tilknytning til den gjeldende strategiske plan. Prosjektet skal være et eksempel til etterfølgelse og frivillig innsats skal tillegges stor vekt. I 2016 var det Kvinnenettverket i Sør-Odal som gikk av med seieren.

I år var følgende prosjekt nominerte: Egersund sf: «Selvhjelpsfilm til brystkreftopererte», Narvik Unge sf: «Gullbarn – strikkepakker til flyktningbarn», Oslo sf: «Ressursvenner – guider til ny giv», Otta og Ottadalen sf: «Ruslesprinten 2017 – urban natursti» og Ørland sf: «Hverdagsintegrering mellom himmel og hav» .

Vinneren 2017 har stått for et nybrottsarbeid innen et av våre satsingsområder. Ved utstrakt bruk av frivillige har dette prosjektet strukket ut en støttende hånd til en svært sårbar gruppe. Denne type frivillighet er helt innovativ i sitt slag, bygger på godt samarbeid med aktuelle instanser, har nådd godt ut til målgruppen og til tider vært så populært at mange frivillige har stått på venteliste for å bidra. Høsten 2017 er arbeidet med å spre denne modellen til andre sanitetsforeninger rundt om i landet, godt i gang.

Prosjektet er Sanitetskvinnens første regelmessige aktivitet som bistår voldutsatte kvinner. Per i dag er det 30 frivillige kvinner som fungerer som en viktig støttespiller for voldutsatte kvinner som skal tilbake til livet etter opphold på Krisesenter – med nettverk, praktisk hjelp og støtte. Og ytterligere 20 er i gang med opplæringen.

Vinneren av Årets prosjekt er «Ressursvenner – guider til ny giv» i regi av Oslo sanitetsforening.

Årets prisvinnere

Ingvild Øfsti (i midten), sentralstyremedlem, hadde æren av å dele ut prisen for Årets verver og Årets prosjekt til Anne Gjestvang Bergh og Evy Ougendal, Bygdøy sanitetsforening (t.v.) og May Holen, Oslo Sanitetsforening (t.h.).

Årets verver

Bygdøy sanitetsforening hadde 133 prosent medlemsvekst i 2016, og stakk med det av med prisen for årets verver. Prisen ble delt ut i Lillestrøm der Anne Gjestvang Bergh og Evy Ougendal, styremedlemmer i Bygdøy sanitetsforening tok imot prisen.

Juryens begrunnelse:

Årets verver er den foreningen som prosentvis har vervet mest i kalenderåret forut altså 2016. For å vinne må foreningen ha vervet minst 10 betalende nye medlemmer. Utregningen skjer ved å ta alle nyinnmeldte, betalende medlemmer i foreningen, trekke i fra de som ble utmeldt og sette dette i % forhold til totalantallet året før. Kun foreninger som ble etablert før gjeldende kalenderår, altså 2016, kan vinne. I 2016 var det Fjorden sanitetsforening som gikk av med denne seieren.

De tre foreninger som prosentvis har vervet mest og fyller kriteriene i 2016 er – NB i vilkårlig rekkefølge: Kristiansund Yngre sanitetsforening, Bygdøy sanitetsforening og Narvik Unge sanitetsforening.

Vinneren av Årets Verver har vervet 90 nye medlemmer i 2016 og hadde bare 2 utmeldte! Og den positive utviklingen fortsetter i 2017 med 44 nye per. 1. september. Foreningen er god på å tørre å spørre og bruker flittig sosiale medier til å få med seg flere.

Årets verver er: Bygdøy sanitetsforening med vekst på 133 prosent!