To damer foran en butikk, det regner så de går med paraply.

Nesten 1 av 10 norske kvinner er blitt voldtatt. Kun 10 prosent anmelder voldtekten, og få av disse ender med fellende dom. Sanitetskvinnene setter fokus på vold mot kvinner i valgkampen.

Nesten én av ti kvinner blir voldtatt en eller flere ganger i løpet av livet. De flest av de som blir voldtatt, er kvinner. Men menn utsettes også for voldtekt, om enn vesentlig færre. 1,1 prosent av alle menn har blitt voldtatt. Dette kommer fram i en omfattende undersøkelse fra 2014, utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Som om ikke disse tallene er nedslående nok, så er det bare en svært liten andel av voldtektsforbryterne som straffes. For det første viser undersøkelsen til NKVTS at bare en av ti personer som blir voldtatt, anmelder overgrepet.

Det neste problemet er hva som skjer med sakene etter at de er anmeldt. Fordi: Åtte av ti voldtekter som anmeldes, blir henlagt av politiet, viser en oppsummering Aftenposten har laget. Og hvis saken til slutt ender hos domstolen, så blir en fjerdedel frifunnet.

Summen av alt dette er at 99 av 100 voldtekter aldri fører til noen dom, 99 av 100 overgripere blir ikke straffet.

Politiske prioriteringer

Voldtekt som samfunnsproblem er et mangehodet troll. Hva skal til for at færre voldtar? Hva skal til for at flere som blir voldtatt, velger å anmelde? Og hva skal til for at flere anmeldte saker fører til tiltale?

En av mange nøkler er politikernes prioriteringer. Det er valgår, og Sanitetskvinnene mener vold mot kvinner bør få større fokus i valgkampen. Derfor har vi i samarbeid med Kvinneguiden utarbeidet tre spørsmål om dette temaet som du kan stille til politikerne når du møter dem ute på stand. Da kan du enklere skille de ulike partiene og politikerne fra hverandre.

Spør politikerne:

  • Hva er det viktigste du som politiker kan gjøre for å forebygge voldtekt?
  • Hva mener du skal til for at flere som blir voldtatt, velger å anmelde?
  • Hva er det aller viktigste politiske tiltaket for å få flere voldtektsforbrytere dømt?

>>Les partiledernes svar på Kvinneguiden.no

Spør politikerne om voldtekt

Møtte politikere og velgere i Oslo

Tirsdag 5. september møtte Norske Kvinners Sanitetsforening og de andre organisasjonene i Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner politikerne på valgstand i Spikersuppa i Oslo. Vi delte ut røde knapper og snakket med de om vold mot kvinner. Neste morgen, onsdag 6. september, troppet Sanitetskvinnene opp på Majorstua i Oslo for å dele ut spørsmålskort og røde knapper til forbipasserende. Spørsmålskortene ble også delt ut under Sanitetskvinnenes debatt om vold mot kvinner under Arendalsuka.

Vi oppfordrer alle til spørre politikerne om vold og voldtekt. Slik kan du både være med og rette oppmerksomhet mot dette som et samfunnsproblem – og du kan vurdere hva slags løsninger de ulike partiene har på volden som rammer så mange kvinner.