Demonstrasjon foran Stortinget med politisk rådgiver NKS og politisk rådgiver i Frivillighet Norge.

Norske Kvinners Sanitetsforening deltok i dag på massemønstring for full momskompensasjon.

Frivillig innsats er et avgjørende supplement som gir økt verdi både for menneskene som tilbyr tjenestene og for de som benytter seg av det. Likevel betaler frivillige organisasjoner 500 millioner kr til staten for sin samfunnsinnsats. N.K.S. mener det er urimelig og deltok i dag på en markering for å endre dette.

Frivillighet Norge inviterte i dag til en massemønstring for frivilligheten. Målet var å samle over 300 representanter fra ulike organisasjoner som sammen skulle fremme kravet om full momskompensasjon.

Frivillig sektor er viktig

Klokken 15:00 stod vi alle på Eidsvolls plass foran Stortinget for å vise politikerne hvor mangfoldig og viktig frivillig sektor er. Flere hadde med rekvisitter for å vise hva slags frivillighet de representerer.

– Arrangementet er en flott måte å synliggjøre for politikerne hvor stor, viktig og mangfoldig frivillig sektor er, sier politisk rådgiver Mette Hanekamhaug, som deltok som N.K.S sin representant.

Leder i Krf, Knut Arild Hareide, lovet full momskompensasjon under massemønstringen.

Sanitetskvinnene på Eidsvolls plass

Urimelig forskjellsbehandling

I dag er private næringsdrivende automatisk fritatt for momskostnader, mens frivillige lag og foreninger må søke om kompensasjon. Søknader om refusjon beslaglegger tid og penger som organisasjonene heller kunne ha brukt til å drive og utvikle nye og bedre tilbud.

Alle organisasjoner som søker får innvilget sine søknader. Problemet er at midlene til ordningen bevilges av politikerne årlig. Midlene har per dags dato aldri vært tilstrekkelig til å dekke alle søknadene, noe som gjør at ingen av organisasjonene får full kompensasjon. Den årlige variasjonen i summen gir lite forutsigbarhet for hvor mye man kan beregne å få refundert

– Vi i N.K.S. bruker et halvt årsverk kun på å sende inn søknader. Det ville spart både oss og samfunnet å redusere byråkratiet rundt søknadsprosessene og gi frivillige organisasjoner de samme fordelene som kommersielle, private næringsdrivende, sier Hanekamhaug.

Sanitetskvinnene på Eidsvolls plass

Frivillig sektor er stor, mangfoldig og viktig.