Grete Herlofson setter håndavtrykk i maling på en vegg.

Det viktigste er at landets neste Statsminister vet å ivareta den ekte norske verdien av frivillighet og lytter til våre saker. Det vil gjøre Norge enda bedre, skriver generalsekretær Grete Herlofson om Stortingsvalget.

Mandag kveld er det klart hvem som skal styre landet vårt fremover. En lang valgkamp er da over, og det norske folk har valgt lederskap. Uansett hvem som skal lede Norge, Erna eller Jonas, og hvilke «norske verdier» de vil vektlegge i sitt lederskap, vet de begge at de vil være blant verdens mest privilegerte statsledere. Norges statsminister i 2017 leder ett av verdens riktets land, mest likestilte og hvor forskjellene mellom de som har mye og de som har lite er mindre enn i andre land. Det skaper stabilitet, forutsigbarhet og muligheter for landets innbygger. Som statsleder må det være et godt utgangspunkt.

Høstens valgkamp har vært preget av en verdidebatt jeg tror mange ikke kjenner seg helt igjen i. Ja, det er både stas og godt med brunost og vafler, ja vi liker naturen vår, flagget vårt er vakkert, og også jeg kan savne 70 tallets barne-tv og komikveld hver onsdag. At vi kun hadde en tv-kanal og alle så på og snakket om det samme programmet. At vi syntes «Forviklingar» på onsdager var veldig morsomt, men nesten litt på kanten rart og «veldig Amerikansk». Og det snakket vi om hver torsdag. Livet var kanskje mer forutsigbart i så måte. Men var dette norske verdier som faktisk var viktig for oss? Et det dette vi vil løfte frem når vi skal snakke om det virkelig gode landet vårt er bygge på? Er dette kjernen? Ikke for meg, en følelse jeg tror jeg deler med mange andre. Jeg mener at dersom vi skal grave til kjerne av norske verdier finner vi Sanitetskvinnene, og andre aktive frivillige. Der finner vi Fredrikke Marie Qvam og hennes medsøstre, der finner vi dagens Sanitetskvinne. Frivillighet og det å ville gjøre noe for andre, det er den ekte norske verdi.

Vårt samfunn er bygd på likhet og muligheter for alle. Små forskjeller skaper gode samfunn. Og frivilligheten utjevner forskjeller. Den inkluderer, gir muligheter og bidrar til mestring. Minoritetskvinner får språktrening som gir arbeidskvalifisering og dermed enklere tilgang til arbeidslivet. Kvinner utsatt for vold møter medmennesker som ser, lytter og bidrar til at overgangen til et liv uten voldsutøver blir litt enklere enn hva det fremstår som. Penger fra Fastelavnsris bidrar til kunnskap om kvinner helse som gir likeverdige helsetjenester. Kampen mot skjønnhetstyranniet bidrar til å styrke unge jenters psykiske helse i et samfunn hvor mange av de strukturelle ordningene for likestilling er innført, men hvor bildet og idealet for unge jenter blir smalere og smalere. Alt dette og mye, mye mer gjør Sanitetskvinnene. For meg er dette den reneste og vakreste norske verdien, verdien av å gjøre noe for andre. Verdien av frivillighet.

Selv om vår Statsminister får lede et land som er kåret til verdens beste land å bo i, er landet ikke perfekt. 1 av 10 kvinner utsettes for vold i vårt ellers så likestilte land. Vår tids største likestillingsutfordring. Minoritetskvinner topper arbeidsledighetsstatistikken, barn vokser opp i fattigdom, unge jenter sliter med psykiske helseutfordringer og vi har ikke likeverdige helsetjenester for kvinner og menn. Ensomhet er blitt vår tids store folkehelseutfordring.

Derfor har dagens Sanitetskvinner videreført arven fra Sanitetskvinnenes grunnlegger. Fredrikkes kallenavn var «korridorenes dronning», nettopp fordi hun så viktigheten av å påvirke politikere og de som fatter beslutninger i landet vårt, på tvers av parti og partigrenser. Kun til det beste for saken. Det gjør også dagens Sanitetskvinner. Vår organisasjon er partipolitisk nøytral, men ikke politisk nøytral. Vi mener at det må prioriteres midler til forskning på kvinnehelse, til helsesøstre i skolehelsetjenesten, til å spre kunnskap om vold til de som arbeider i helsevesenet, til å styrke de frivilliges rolle i den lokale beredskapen, til at det skal finnes streke kvinneorganisasjoner, til møteplasser for minoritetskvinner og mange andre saker. Og dette fremmer vi til høyre og til venstre i politikken, på tvers av partigrenser og partiprogram. Vi heier på de partiene som støtter en av våre saker, men kan i neste omgang refse dem for ikke å støtte andre saker som er viktige for oss. Det gir oss gjennomslag og politisk tyngde.

Derfor, om det er du Erna eller du Jonas som skal sitte øverst på Kongens bord, er for Sanitetskvinnene ikke det viktigste. Det viktigste er at du vet å ivareta den ekte norske verdien av frivillighet og lytter til våre saker. Det vil gjøre Norge enda bedre.

Godt valg!
Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening