En sykepleierstudent setter HPV-vaksine i en jentes arm.

Ergoterapi-student, Andrea Kvalheim, var en av 29 unge kvinner som takket ja til å få gratis HPV-vaksine, etter å ha vært på informasjonskveld om HPV, i regi av Bygdøy Sanitetsforening.

– Etter å ha hørt på foredragene og fått ny kunnskap ville jeg vaksinere meg for å forebygge livmorhalskreft, sier hun.

For 27 av dem tok vaksinen for første gang. Et 70-talls unge kvinner møtte opp for å lære mer om HPV-vaksinen og samtidig få med seg livsviktig kunnskap om livmorhalskreft og kjønnsvorter. Det siste er mer flaut enn farlig, men man skal sjekke dem for sikkerhetsskyld.

Lene Rønning Arnesen, leder i Bygdøy Sanitetsforening ønsket velkommen til denne informasjonskvelden, som ble arrangert i et samarbeid med Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret, Kreftforeningen, Universitet i Tromsø, Sex og Samfunn og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kunnskapen om HVP ble formidlet via en kul quiz på mobiltelefonen (Kahoot), og det var lagt opp til å sende spørsmål på sms.

De fremmøtte fikk levert kunnskap av noen av landets fremste eksperter på HPV-vaksinen og kreft. I tillegg er flere av dem også sanitetskvinner.

27 jenter fikk livsviktig vaksine

Panelet som bidro til å formidle livsviktig kunnskap om HPV og livmorhalskreft.

Kan forebygges

Man regner med at fem prosent av alle kreft totalt i verden, og ti prosent av all kreft hos kvinner, er forårsaket av Humant Papillomavirus (HPV). Infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV) er årsaken til utvikling av livmorhalskreft.

– Livmorhalskreft som skyldes HPV er en kreftform vi kan forebygge, sier Ameli Tropè, leder for Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.

De fleste tilfeller av livmorhalskreft, utvikler seg langsomt ved at normale celler gradvis forandrer seg til forstadier til kreft, også kalt celleforandringer.

Infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV) er årsaken til utvikling av livmorhalskreft. En vedvarende infeksjon med HPV over mange år kan gi alvorlige celleforandringer i livmorhalsen, som ubehandlet noen ganger utvikler seg til kreft.

Det finnes over 200 typer av HPV, og om lag 20 av disse finner man oftere hos kvinner med livmorhalskreft, sammenlignet med kvinner som har normal celleprøve.

Ta HPV-vaksinen!

HPV-vaksinen forebygger også kjønnsvorter, der man i dag behandler 10 000 pr. år. Kjønnsvorter er litt flaut å ha, men helt vanlig.

– Kjønnsvorter er nok noe som i dag blir overbehandlet. De vil forsvinne av seg selv etter hvert. Det er knyttet skam rundt det å få kjønnsvorter, men det skal man ikke ha. Det er vår oppgave som helsepersonell å fjerne slike stigma, opplyser Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege, hos Sex og Samfunn.

HPV-viruset smitter ved seksuell kontakt og intim hudkontakt. Mange får viruset, men som oftest kvitter kroppen seg med det etter en to års tid.

– Ta HPV-vaksinen! Den kan beskytte deg mot kjønnsvorter og flere typer kreft. Dette gjelder også menn, lyder oppfordringen fra overlege Sveinung Wergeland Sørbye, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Vaksinene som ble gitt ut gratis ble satt av tredjeårs sykepleiestudenter.