9 sanitetskvinner fra Aurskog sanitetsforening står oppstilt med forkle og skaut.

Et dypdykk i N.K.S. sin årsmelding for 2016 avslører en skattkiste for frivillighetens unike rolle i velferdssamfunnet

Sanitetskvinnene sørger for lokal beredskap når alarmen går, viser vei for kvinner som skal tilbake til et liv uten vold og gir råd til foreldre med tenåringer i hus om hvordan håndtere skjønnhetstyranniet. Nøkkelen til aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv går gjennom det norske språket og språkgrupper er viktig for minoritetskvinner.

Sentralt for alt vårt arbeid er ønske om å bidra til et trygt og inkluderende samfunn for alle og det gjøres ved at sanitetskvinner i by og bygd, fra fjor til fjell gjør en frivillig innsats innen helse- og sosialområdet.

– Sanitetskvinnene er de viktigste kvinnene vi har hatt, sa professor Frank Aarebrot i sitt foredrag i anledningen markeringen av N.K.S. sitt 120- års jubileum i fjor.

Historien om Sanitetskvinnene er også en viktig del av landets kvinnehistorie. Og historien fortsetter.

Over 1000 aktiviteter

Hver dag over hele landet er det en aktivitet i regi av Sanitetskvinnene. Det handler om trygge fellesskap som gir en bedre folkehelse, både fysisk og psykisk. I 120 kommuner har vi egne omsorgsberedskapsgrupper med til sammen 3000 frivillige som står klare ved ulykker, flom, leteaksjoner og evakueringer. Det handler om en som ser den som er i krise og den som hjelper. Varm suppe, et teppe og ikke minst en som lytter eller bare er der.

Over 100 lokalforeninger hadde i 2016 integreringsaktiviteter for minoritetskvinner. Språktrening er i fokus ved å arrangere strikkekafeer, svømmeopplæring og matlaging. Aurskog Sanitetsforening åpnet bruktbutikk der minoritetskvinner får muligheten til å skaffe seg arbeidserfaring. 

I 2016 startet Oslo Sanitetsforening opp pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv», der frivillige kobles med voldsutsatte kvinner etter den akutte fasen på krisesentrene er over. Prosjektet har blitt en stor suksess, og bare på dette ene året har 24 voldutsatte kvinner blitt koblet med en frivillig. I 2017 skal dette utvides til et nasjonalt prosjekt.

Gjør en forskjell

Helst siden etableringen av landets helsestasjoner har barn og unge vært en viktig målgruppe for Sanitetskvinnene. Derfor serveres det skolefrokoster med grovt brød, frukt og grønnsaker. Sirlig tilberedt av frivillige hender fra rundt 300 lokale sanitetsforeninger.

En av ti barn lever i lavinntektsfamilier og kan trenge en håndsrekning slik at de kan gjøre det andre barn gjør. 474 barn fikk i 2016 økonomisk støtte av Sanitetskvinnene i samarbeid med Egmont fondet. Det handler ikke om så mye, en sykkel eller til å dekke fotballkontingenten er nok til å gjøre en forskjell.

Andre barn trenger et lite friminutt fra en tøff hverdag kanskje preget av sykdom eller andre belastninger i familien. Da arrangerer Sanitetskvinnene «drømmedager» der barn får oppfylt sin drøm som å møte en musikkstjerne, være i kulissene på en tv-produksjon eller heie på en idrettsstjerne. Det kan også være å gå på bowling og spise pizza med venner. I fjor ble det arrangert 190 slike «drømmedager» som foreningene landet rundt hadde samlet inn penger til.

3900 nye Sanitetskvinner

Over 400 foreninger har tiltak som gir eldre en bedre hverdag eller tiltak som er et lysglimt for de som bor på institusjon. Praten og latteren henger løst når Sanitetskvinnene kommer med servicetralla med snacks og frukt. 

Om det er fotbehandling, eller en tur rundt i amerikanske biler med vind i håret, har Sanitetskvinnene aktiviteter på alle livets hyller. Ensomhet og inaktivitet er av helseminister Bent Høie definert som et folkehelseproblem og vi bidrar med aktiviteter og hygge preget av fellesskap, mestring og livsglede.

I fjor lanserte Sanitetskvinnene flere nye aktiviteter som for eksempel trim og felleskap gjennom «Kløvertur» eller høytlesning for de minste barna gjennom «Lesevenn».  Og mange nye medlemmer kom til, hele 3 900 ble Sanitetskvinner i 2016.  Vil du bli en av oss? Bli medlem her

Se hele årsmeldingen her (PDF)