To sanitetskvinner fra Tuft sanitetsforening kutter opp mat med ungdom, for å lære dem matlaging.

Med kurset «Dig In – sunn mat for ungdom» vil Sanitetskvinnene bidra til å hjelpe ungdom som skal bo eller allerede bor alene til å få gode matvaner.

Tuft Sanitetsforening i Buskerud er en av flere lokale sanitetsforeninger som er i gang med å planlegge matlagingskurs for ungdommen i bygda.

– Vårt motto i Tuft sanitetsforening er å være med på å gjøre Hvittingfoss til et godt sted å bo og dette må bli et bra tilbud, sier leder av foreningen, Kari Dokka.

«Dig In – sunn mat for ungdom» er en av fire basisaktivteter som sanitetskvinnene i år lanserer. Målet med aktiviteten er å hjelpe ungdom som skal bo eller allerede bor alene til å få gode matvaner. Fokus vil være på å spise og lage næringsrike, rimelige middager sammen med andre.

– Mange sanitetskvinner har engasjement, kunnskap og mange års erfaring med god allsidig matlaging. De kan også tilby en trygg, raus voksenkontakt, som mange yngre aleneboende ungdom i dag trenger, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

Alene på hybel

I dag bor flere tusen unge mennesker mellom 15-20 år alene på hybel, hybelhus eller i bofellesskap (SSB). Det er de som bor grisgrendt og må flytte nærmere videregående skole eller studiene.

Det å bo alene og klare seg selv kan by på en rekke utfordringer. Hvordan unngå at matbudsjettet ryker og «Hva skal jeg lage til middag i dag?», er noen av dem. Når mor eller far ikke lenger har hovedansvaret for den daglige føden, kan det være lett å ty til ferdiglaget mat eller droppe hovedmåltid.

Gjennom «Dig In» får ungdom veiledning om kosthold og ernæring, riktig mathygiene, matbudsjettering, og praktiske grep for å gjøre hybellivet enklere.

Stipend fra Tryg

Tuft Sanitetsforening har rundt 40 medlemmer og eier og driver eget Sanitetshus. Foreningen har en lokal beredskapsgruppe som trår til i kriser og ulykker. I tillegg arrangerer foreningen strikkekafe for minoritetskvinner og treff for eldre.

Foreningene var nylig den heldige vinner av et Tryg-stipend på kr. 5000 kroner til å arrangere kurset «Dig in – sunn mat for ungdom».

N.K.S. har gjennom mange år samarbeidet med Tryg der medlemmer får rabatt ved kjøp av forsikring. Som en del av samarbeidet gis lokale sanitetsforeninger muligheten til å søke støtte til gode lokale tiltak. Tuft Sanitetsforening var en av de aller to første foreningene som fikk denne støtten.

– Vi ønsker å støtte opp under det gode arbeidet som Sanitetskvinnene gjør i lokalmiljøene. Tryg er opptatt av å skape trygghet. Arbeidet lokalforeningen gjør, bidrar blant annet til dette, sier leder for Partner i Tryg Forsikring, Vibeke Schjelderup Osvold.

Pengene skal gå til innkjøp av råvarer og annet som skal til for å holde kurset. 

– Vi er veldig glad for å kunne bidra til at Tuft Sanitetsforening kan gjennomført sine planer om matlagingskurs for ungdom, legger Schjelderup Osvold til.