Representant fra Drammen sanitetsforening med to helsesøstre.

Drammen sanitetsforening har i 11 år gitt mer enn 100 000 kr årlig til vanskeligstilt barn i Drammen. I år går overskuddet fra Maiblomstsalget til dette arbeidet.

Drammen sanitetsforeningen bestemte seg for å hjelpe barn som levde i familier med lav inntekt da foreningen feiret 110 årsjubileum i 2006. Til sammen har Drammen sanitetsforeningen bidratt med godt over 1 million kroner til dette arbeidet.

– Drammen sanitetsforening samarbeider tett med kommunen. Spesielt med helsesøstrene i kommunen som finner barna som oppfyller kriteriene til å få støtte fra denne potten sier leder i Drammen sanitetsforening, Helene Amalie Meyer.

Dette gjøres på en ikke stigmatiserende måte ved at de får tips om barn og unge som har foreldre som sliter økonomisk enten av lærere eller skolehelsetjenesten.

Barnefattigdom

– Barnefattigdom er stort problem i Drammen. Formålet vårt er å utjevne forskjeller, påpeker Meyer.

Drammen er den av de største byene i Norge hvor flest barn lever i familier med lav inntekt. 17,7 prosent av barna i Drammen vokser opp i lavinntektsfamilier. På landsbasis lever ti prosent av barna i fattigdom. Det viser ny statistikk fra. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bursdag og fritidsaktiviteter

– Drammen sanitetsforening valgte å satse på arbeid med barn og unge fordi vi mener at alle barn fortjener å bli sett for å bli trygge og gode voksne, sier tidligere leder i Drammen sanitetsforening Kari Osnes.

Hun mener det er lett å falle utenfor og komme inn i dårlige miljøer for barn og unge som for eksempel ikke får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

– Barn som ikke feirer bursdag og barn som ikke kan delta i aktiviteter på lik linje med alle andre kan miste kontakten med vennene sine. Nettopp derfor går veldig mye av pengene til utstyr til fritidsaktiviteter som for eksempel fotballsko, gymtøy, kontingent til aktiviteter og lignende, understreker Osnes.

Veldig mange av barna har enkle ønsker som å få gå på kino, feire bursdagen sin eller få muligheten til å ha med gave til andres bursdager.

I disse dager selger Drammen sanitetsforening Maiblomster. Overskuddet fra salget går til arbeidet for vanskeligstilte barn.