En gravid mage med mors hånd rundt.

Den 28. august 2017 er Sanitetskvinnene medarrangører for en internasjonal konferanse om vold mot gravide i Oslo.

Sted: KS Agenda, Haakon VII`s gt 9, 0161 Oslo
Tid: Mandag 28. august 8.00-16.00
Pris: 1500

Ifølge retningslinjer fra Helsedirektoratet i 2014 skal helsepersonell spørre alle gravide om de har vært utsatt for vold. Etter tre år ser vi at retningslinjene ikke er tilstrekkelig implementert og at det er behov for mer kunnskap om vold mot kvinner i svangerskapet.

Program for konferansen (pdf).

Målet med konferansen er å tette kunnskapshull og fremme samarbeid, spesielt mellom helsepersonell og andre instanser som jobber med tematikken.

En rekke internasjonale forskere, som Angela Taft fra La Trobe universitetet i Melbourne, er blant foredragsholderne – i tillegg til representanter fra FN og Verdens helseorganisasjon.

Målgruppen for konferansen er jordmødre, leger, sykepleiere, ansatte på krisesentre, politiet, forskere og andre interesserte.