Per-Willy Amundsen mottar og deler ut røde knapper med rød knapp-alliansen.

– Det er viktig at menn også bærer den røde knappen, sa justisminister Per-Willy Amundsen, da han delte røde knapper under mandagens morgenaksjon.

Mange sperret opp øynene på vei til jobb mandag 22. mai. Midt i morgenrushet fra t-bane og tog sto justisministeren på Nationaltheatret og delte ut den røde knappen som symboliserer at arbeid mot vold mot kvinner er viktig.

– Damene er flinke til å ta imot knappen, så derfor prøvde jeg å dele ut fleste knapper til menn, fremholdt Amundsen.

Folk tok i mot den røde knappen, og ga positive tilbakemeldinger.

– Det er jo alltid hyggelig, sa Amundsen, som viste seg å være en racer i å dele ut knapper.

Fikk Rød knapp av justisministeren

Siste gang?

Siden kampanjen vold mot kvinner ble lansert i januar i 2013, er det holdt jevnlige morgenaksjoner med utdeling av røde knapper. Totalt er det delt ut over 375 000 røde knapper. Nå kan det være slutt.

– Nå som regjeringen har valgt å ikke gi videre støtte til Rød knapp-alliansen, kan dette være vår siste utdelingsaksjon her i dag. Det er i så fall veldig skuffende. For en beskjeden sum penger driver vi viktig holdningsskapende arbeid for å bekjempe vold mot kvinner, sier rådgiver vold Ida Hansen.

Foruten Norske Kvinners Sanitetsforening står følgende organisasjoner bak Rød knapp-alliansen: Den norske kirke, Islamsk råd, Virke, Krisesentersekretariatet, Reform (Ressurssenter for menn), JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og Digni.

Les mer om Rød knapp-kampanjen her.