Boklansering av "Kroppsklemma" med forfatteren og tre andre damer.

Lege Kari Løvendahl Mogstad møter daglig barn og unge som sliter under økende kroppspress, utseendefokus og perfeksjonsjag. Nylig kom boken hennes «Kroppsklemma» ut der hun undersøker barn og unges virkelighet.

 

Boken «Kroppsklemma» med gode råd til foreldre

Løvendahl Mogstad bruker sin lange erfaring som lege og mor til å gi råd til foreldre og andre som jobber med barn og unge om hvordan man kan være en god rollemodell, hjelpe dem til et godt liv og til å stå imot presset.

Hun har fått støtte fra Sanitetskvinnenes forskingsfond til å realisere dette bokprosjektet som er i tråd med Sanitetskvinnenes arbeid mot skjønnhetstyranniet. Boken ble lansert i Trondheim 2. mai og i Oslo 9. mai.

Unge blir utslitt av presset

– Jeg har sett utviklingen fra min første datter på 24 år til den yngste på 14. Ungdom har alltid strevd, men intensiteten er tøffere. Presset kan føre til innsnevret livsutfoldelse, sier Kari Løvendahl Mogstad.

Hun har studert ulike undersøkelser og fant at 8 av 10 ungdommer melder at de har det bra, men samtidig melder 3-4 av 10 at de synes at «alt er et slit». Disse funnene henger ikke sammen og trigget hennes nysgjerrighet. Målet med boka er blant annet å øke bevisstheten blant foreldre og få flere til å ta det modige valget å se litt inn i seg selv.

Mange unge kommer til Løvendahl Mogstads legekontor med diffuse plager som hodepine og vondt i magen. Hun forsøker da å snakke med dem og møte dem i presset om å være «perfekt i alt de gjør». På spørsmålet om hva som overrasket forfatteren mest i dette arbeidet, svarer Løvendahl Mogstad at hun fikk bekreftet at ungdom rett og slett blir utslitt av presset.

Boken «Kroppsklemma» med gode råd til foreldre


Kari Løvendahl Mogstad under lanseringen i Trondheim 2. mai.

Foreldre er rollemodeller

Temaet engasjerer også blogger og forfatter Susanne Kaluza som deltok på lanseringen i Oslo. Hun sier at vi trenger mer bakenforliggende kunnskap om dette tema og at ønske om å engasjere seg forsterket seg ytterligere da hun selv fikk barn.

– Jeg har en datter på 10 år og møter ofte meg selv i døra. Hun har selv opplevd at bestevenninnen fikk anoreksi i tidlig alder. Det er lettere å forebygge enn å behandle, sier hun.

I 2016 inngikk Sanitetskvinnene et samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem i forbindelse med Sanitetens Uke og kampanjen «Råd til foreldre» som satte fokus på Skjønnhetstyranniet og hvordan være gode rollemodeller.

Bergem var også med på lanseringen og trakk blant annet frem at foreldre husker å minne barna på at de må ha luer og votter når det er kaldt, men glemmer å minne dem på at medienes fremstilling av kropper er uekte og retusjert.

– Forelde må lære barna sine å bli kritiske til medias fremstilling, sier hun.

«Kropp er dødsviktig»

– Rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» utarbeidet av SIFO i 2011, viser at 85 prosent av jenter opplever kroppspress og 70 prosent sier at reklame er den viktigste faktoren. Dette tyder på at vi bør se nærmere på dagens kroppsidealer for å forstå hvorfor så mange unge jenter sliter med psykiske helseplager. Det gjør nettopp denne boken, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Sanitetskvinnene har hatt fokus på Skjønnhetstyranniet siden 2014. Presset på kropp og utseende representerer en av de viktigste utfordringene knyttet til jenter og kvinners helse og livskvalitet i dag. Vårt mål er at barn og unge skal ha et godt forhold til seg selv og kroppen sin. Foreldre er viktige rollemodeller for sine barn – også når det gjelder hvordan de håndterer kroppspress. Ved å styrke foreldrene som rollemodeller vil de bedre kunne ruste sine barn i møte med skjønnhetstyranniet.

– Boken henviser til en undersøkelse blant ungdom i Asker, hvor kropp kommer som nummer 2 når det gjelder hva man vurderer andre ut fra, bare slått av viktigheten av å kunne stole på en person. Dette viser at ungdom måler og måles ut fra utseende og kropp mer enn kvalifikasjoner. Kropp er rett og slett dødsviktig blant ungdom, avslutter Herlofson.

Kjøp boken her! 

>> Kroppsklemma