Screenshot av en post på Facebook, hvor de diskuterer at de får nye medlemmer.

Vi gratulerer Varaldsøy Sanitetslag med nesten 90 prosent vekst på en måned. Med det vinner de vervekonkurransen for mars 2017.

Varaldsøy Sanitetslag har hatt medlemsvekst på nesten 90 prosent i løpet av en måned. Dette er helt fantastisk flott verveinnsats. Premien denne gangen blir matbloggeren Fru Timian som skal besøke Varaldsøy Sanitetslag.

Vervedugnad per post og facebook

– Vi bestemte oss for at nå var det på tide med medlemsvekst og la skriv i postkassen til samtlige husstander i Varaldsøy, forteller foreningsleder Ingunn Enæs Gjuvsland.

Sanitetslaget driver Varaldsøy Aldersheim, dermed var det lett for folk å se verdien av å bli medlem i en forening som bidrar med så mye i lokalmiljøet sitt. Det er også slik at aldershjemmet er nedleggingstruet slik at det ble lettere for folk å se verdien av arbeidet til Varaldsøy Sanitetslag.

– I tillegg til brev i postkassen brukte vi sosiale medier til å verve nye medlemmer. Nye medlemmer begynte å utfordre hverandre på Facebook til å bli medlem, og på den måten begynte de å verve i sine nettverk. Facebook tok helt av, sier foreningsleder Ingunn.

– Vi legger vekt på at de ikke nødvendigvis trenger å være aktive medlemmer i lokalforeninger, men bli viktig støtte til vårt arbeid. De nye medlemmene er unge og eldre, menn og kvinner. Veldig mange av medlemmene bor heller ikke i Varaldsøy lenger, men har tilknytning til øya, sier Ingunn Enæs Gjuvsland.

622 nye medlemmer i mars

Veldig mange lokalforeninger rundt om i landet har vært kjempeflinke til å verve nye medlemmer. Det vært mange ulike aktiviteter rundt om i landet. I mars fikk vi hele 622 nye medlemmer. I 2017 har sanitetskvinnene fått over 2200 nye medlemmer. Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål å bli 50 000 medlemmer i 2020 og med den innsatsen foreningene har lagt ned i år er vi på god vei.

En ny vervekonkurranse for foreningene er i gang for april måned. Foreningen som prosentvis verver flest nye medlemmer vinner et inspirasjonsopplegg med Finn Schjøll «blomster-Finn». Nå er det bare å verve for harde livet de siste 10 dagene av april!