Collage av bilder med sanitetskvinner, videreskoleelever og ja betyr ja-kampanjen.

I år vil Sanitetskvinnene nå langt over 8 000 russ med holdningskampanjen Ja betyr ja. Ideen kom etter å ha hørt et foredrag på N.K.S.-dagene i 2014.

- Halve fylkesstyret og jeg deltok på N.K.S.-dagene. Blant foredragsholderne den lørdagen var forfatterne av boka boken Bak lukkede dører – en bok om voldtekt, Anne Bitch og Anja Emilie Kruse. I pausen ble jeg, og flere medlemmer fra fylkesstyret, stående og snakke sammen, og vi var helt enige at dette måtte vi gjøre noe med. Vi kan ikke forholde oss passive til at unge kvinner blir utsatt for voldtekt når de er sammen med kjente, sier Elinor Bolme, fylkesleder i Møre og Romsdal.

Sanitetskvinnene vet fra forskningen til Cecilie Hagemann, overlege ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital, at en kjent risikofaktor er situasjoner er der det drikkes alkohol.

Spør meg først

Nesten hvert år dukker det opp et eller flere nyhetsoppslag om voldtekt av jenter under russefeiringen. Festrelaterte voldtekter utgjør den desidert største andelen av anmeldte voldtekter i Norge, og jenter mellom 17 og 25 år er mest utsatt. Vold mot kvinner er et viktig fokus for Sanitetskvinnene.

– Med slagordene «Eg tek ansvar» og «Spør meg først» vil vi forebygge og stanse voldtekt under russefeiringen 2015. Da vi kom hjem fra N.K.S.-dagene tok vi kontakt med Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) om å sette temaet russ og voldtekt på dagsorden. De var veldig positive. Fra SMISO i Telemark kom ideen om boxershortser, men disse var opprinnelig ikke ment for russen. Det ønsket vi å gjøre, og jentene fikk boxershorts med teksten: Spør meg først og gutta hadde slagordet: Eg tek ansvar. For oss var det viktig at all russ i Møre og Romsdal skulle få besøk, selv skoler med kun 30-talls russ, fremholder Bolme.

En suksess

Høsten 2015 tok Drammen opp stafettpinnen, og nå har foreninger overtatt den og fra syd til nord, har Sanitetskvinner fått ut det viktige budskapet: Ja betyr ja.

-Samtykke er viktig, et fravær av nei betyr ikke ja, påpeker rådgiver vold, Ida Hansen i N.K.S.

Første året nådde Bolme og foreningene i Møre og Romsdal ut til rundt 2 500 russ. I år vil Sanitetskvinnenes innsats nå ut til rundt 8 000 russ.

- Her i Møre og Romsdal er det foreningene selv som styrer prosjektet. Det eneste fylkesstyret i år administrerte var at vi tok med goodiebager og innhold til informasjonsmøte for å gi ekstraservice overfor foreningene. Det er moro å se at en idé har vokst, slik at vi kan bidra til at jenter og gutter over hele landet for ei fin russetid, sier kampanjens «mor».

Mange goodiebager

Det er sjelden blitt pakket flere goodiebags i Norge enn i løpet av denne senvinteren og våren. Og ikke få arbeidstimer har gått med til å skaffe innholdet som skal opp i goodiebaggene til russen, og så pakke dem, Noen steder har Sanitetskvinner selv pakket, noen har fått hjelp av elever og i Harstad bidro kvinnen som er på Språkvenn med ekstra hender.

Siden behovene er forskjellige fra jenter til gutter er også dette tatt hensyn til når posene er blitt fylt.